Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ekonomi ve GirişimcilikSBO201023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMeryem Hayır Kanat
Dersi Veren(ler)Meryem Hayır Kanat, Mustafa Sağdıç
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıMikro ekonomik açıdan tüketicilerin, firmaların, faktör sahiplerinin ekonomik yaşamdaki davranışları ve piyasaların işleyişini fiyat sistemi çerçevesinde incelemek, makroekonomik açıdan ise milli gelir, gelir dağılımı, enflasyon, işsizlik, büyüme oranı, para gibi makroekonomik kavramları öğrenmek. Girişimcilik kültürünü vermek ve bunun için alt yapı oluşturmak
Dersin İçeriğiEkonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Karadal, Himmet, Girişimcilik, Beta Yayınları,2013
 • Döm Tomak, Serpil, Grişimcilik-Teori, Süreç ve Uygulama, 2018
 • Parasız, İlker, (2006),İktisada Giriş,Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Yıldırım, Kemal e diğ.,(2006), Makro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Eren, Ercan, (1997), Mikro Ekonomi, İstanul
 • Üstünel, Besim (1998), Ekonominin Temelleri, Toygar, Ankara
Opsiyonel Program Bileşenleri Dersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Ekonominin Tanımını, Kapsamını ve Temel Ekonomik Kavramları ve sistemleri bilir ve kullanır. • İşletme ve İşletme Yönetiminin Temel Kavramlarını bir işletmenin kuruluş amacını, hukuksal yapısını, işlevlerini ve bunların toplumsal yapı içerisindeki etkinliğini analiz eder, öğrencilere aktarır. • Kaynak yönetimleri konusunda bilgi sahibi olur. Kaynakları iyi yönetmek ile başarı arasında ilişki kurar. • Kariyer Planlaması konusunda öğrenciler rehberlik edebilir. • Fikirlerin geliştirilmesi ve patentlenmesi konunda rehberlik eder. • Belirli Bir Alanda ve Konuda Girişimcilikle İlgili Bir Proje Hazırlayabilir. Hazırlanmasına rehberlik edebilir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödevler değerlendirmeye etki eder.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Tüketicilerin, üreticilerin ve faktör sahipleri arasındaki ilişkileri tanımlar.
 2. Arz ve talep çerçevesinde fiyat oluşumunu çerçevesinde analiz eder.
 3. Tüketici teorisini, üretici teorisini, kısa ve uzun dönem maliyetleri ve piyasa arzının oluşumu, piyasaların ortaya çıkış nedenlerini ve oluşumunu analiz eder.
 4. Milli gelir, türleri, hesaplanmasını Türkiye açısından inceler.
 5. Gelir dağılımı, enflasyon, işsizlik, büyüme, para arzı ve talebi gibi makroekonomik değerleri Türkiye açısından açıklar.
 6. Türkiye ekonomisi açısından ekonomi politikasının amaçları ve ekonomik etkinliğini tartışır.
 7. Bir İşletme kurma sürecinin farkına varmak
 8. Girişimciliğin unsurlarını analiz etmek
 9. Temel girişimciliği tanımlamak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9
PÇ-1---------
PÇ-2---------
PÇ-3---------
PÇ-4---------
PÇ-5---------
PÇ-6---------
PÇ-7---------
PÇ-8---------
PÇ-9---------
PÇ-10---------
PÇ-11---------
PÇ-12---------
PÇ-13---------
PÇ-14---------
PÇ-15---------
PÇ-16---------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ekonominin Tanımı, Kapsamı Ve Temel Ekonomik Kavramlar Ders Notu_1
2Ekonomik SistemlerDers Notu_2
3İşletme Ve İşletme Yönetiminin Temel KavramlarıDers Notu_3
4İşletmenin Kuruluşu, Amaçları Ve Hukuki YapısıDers Notu_4
5İşletmelerde Yönetim Süreçleri Ve İşlevleriDers Notu_5
6İnsan Kaynakları Ve Diğer Kaynakların YönetimiDers Notu_6
7Girişimci Ve Girişimcilik Kavramları, Girişimcilikte Başarı FaktörleriDers Notu_7
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kariyer Planlama, Özgün Fikirler, Sıra Dışı ÖrneklerDers Notu_8
10Türk Patent Ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet KanunuDers Notu_9
11Küçük Ve Orta Boyutlu İşletmeler; Küçük İşletmelerde Yönetim Süreçleri Ve İşlevleri; Ders Notu_10
12İş Fikri Geliştirme, Yenilik Ve İnovasyonDers Notu_11
13İş Planı Yapma, İş Planının Öğeleri, Yazılması Ve Sunumu;Ders Notu_12
14Belirli Bir Alanda Ve Konuda Girişimcilikle İlgili Bir Proje Hazırlama.Ders Notu_13
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok