Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Kültür CoğrafyasıSBO221023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMeryem Hayır Kanat
Dersi Veren(ler)Meryem Hayır Kanat, Mustafa Sağdıç
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıTürkiye´nin komşu ve akraba olduğu ülkelerin doğal ve kültürel potansiyellerini tanıma ve bu ülkelerle karşılıklı sağlam ilişkiler kurmanın coğrafi temellerini oluşturmak
Dersin İçeriğiKültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ders Kitabı : YİĞİT, A., Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin Coğrafyası, TİSAV Elazığ Şb yay. 2000 Elazığ
 • DÖNMEZ, Y., Türk Dünyasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, İ.Ü.Coğr. Enst. Yay. No:74 1973 İstanbul
 • BAINBRIDGE, M., Dünyada Türkler, Say Yayınları, İstanbul. 1995, DEVLET, N., Çağdaş Türkîler; Doğuşundan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Ek cilt, Çağ yayınları-İstanbul,1993,
 • YİĞİT, A., Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin Coğrafyası, TİSAV Elazığ Şb yay. 2000 Elazığ
 • Topsakal, İlyas; Kürşat Yıldırım, Elvin Yıldırım, Leysen Şahin , Mustafa Tanrıverdi (2015). Rusya'daki Türkler, Türk Dünyası Vakfı, ISBN 6059786003
 • Topsakal, İlyas (2009). Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler (1552-1917) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2009
 • DEVLET, N., Çağdaş Türkîler; Doğuşundan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Ek cilt, Çağ yayınları-İstanbul,1993
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Türk kültürünü bilir ve günümüz sosyal ve kültürel yaşantısında nasıl etkili olduğunu güncel örnekler ile vurgular. • Sosyal Bilgiler eğitiminde toplumu oluşturan grupların kültürel farklılıklarının davranışlar üzerindeki etkilerini öğrenciye aktararak kültürler arasındaki hoşgörü ve uyumu sağlar. • Kültürel miras olarak geçmişten günümüze gelen öğeleri uygulayacağı değişik yöntem ve teknikler ile öğrenciye aktarır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, grup çalışması, yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödevler değerlendirmeye etki eder

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Türk kültürü ve Türk uygarlığını bilir
 2. Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynakları analiz eder.
 3. Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapını oluşturan öğeleri açıklar
 4. Türklerde halk inançları ve mitolojiler hakkında analiz yapar.
 5. Doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ile ilgili projeler ve fikirler oluşturabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5----1
PÇ-6-----
PÇ-733333
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türk kültürü ve Türk uygarlığını yayılış sahalarıKaynak 1
2Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklarKaynak 1
3Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapını oluşturan öğelerKaynak 1
4Türklerde halk inançları ve mitolojiler Kaynak 1
5Türklerde insan ve mekân ilişkisiKaynak 1
6Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür unsurlarKaynak 1
7Türklerde aile yapısını oluşturan temel elemanlarKaynak 1
8Ara Sınav 1
9Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisiKaynak 1
10Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarını Kaynak 1
11Doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması Kaynak 1
12Doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması Kaynak 1
13Ödev Sunumları
14Ödev Sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok