Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Sanatı TarihiSBO231023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMeryem Hayır Kanat
Dersi Veren(ler)Meryem Hayır Kanat
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıTürk Sanatının başlangıcından cumhuriyetin ilk yıllarına kadar olan süreci tarihsel gelişimini, kavramlarını, tasarım ve teknik özelliklerini, estetik değerlerinin öğretilmesi, sanat ürünlerinin dönemin kültür-sanat ortamı ve sanatçı ilişkisi içinde değerlendirmesini sağlama
Dersin İçeriğiHun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi A.Ş., İstanbul 1999.
 • İlhan Özkeçeci, Zamanı Aşanlar-IX.yyıla Kadar Türk Sanatı-, İstanbul 2004.
 • Celal Esat Arseven, Türk Sanatı, Cem Yayınevi, Karaca Matbaası, İstanbul 1973.
 • Ernst Diez-Oktay Aslanapa, Edebiyat Fakültesi Yayınları, no: 627
 • Nejat Diyarbekirli, “Türk Sanatının Kaynaklarına doğru”, Türk Sanatı Tarihi Araştırma Ve İncelemeleri II, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü Yayını, Milli Eğitim Basımevi , İstanbul 1969.
 • İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, Düzeltilmiş ve Genişletilmiş 13. Baskı, Bayrak Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul 1995.
 • Bahattin Ögel, İslâmiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, II. Baskı Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1984, 1993.
 • Jozef Strzygowski, “Türkler ve Orta Asya Sanatı Meselesi” Eski Türk Sanatı ve Avrupa’ya Etkisi, İş Bankası Kültür Yayını, Birinci Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Jozef Strzygowski, “Türkler ve Orta Asya Sanatı Meselesi” Eski Türk Sanatı ve Avrupa’ya Etkisi, İş Bankası Kültür Yayını, Birinci Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sanatta geçmiş ve gelecek ilişkisini kurabilmek
 2. Sanat ürünlerinin dönemin kültür ve sanat ortamı ve sanatçı ilişkisini gözlemleyebilmek
 3. Türk sanatının ulusal ve evrensel yönleriyle tanımak
 4. Türk sanatının mimarlık ve diğer sanat eserlerine ilişkin temel kavramlar ile tasarım ve teknik özelliklerini, estetik değerlerini bilebilmek
 5. Türk sanatının cumhuriyete mirasını bilebilmek, ulusal kültürel mirasın vatan kabul edilen topraklar üzerindeki tapuları olduğunu kavrayabilmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Orta Asyadaki eski kültürler (Anav, Afanasiyevo, Andronovo, Tagar, Karasuk) İskit(Saka) ve Hun Sanatı, Süsleme ve estetik değerler. Kurganlar, Balballar, Göçebe hayat ve üretim İlgili Literatür
2Köktürk Sanatı ve Uygur Sanatı: Strüktür, malzeme, süsleme, estetik değerler, Uygurlarla gelen değişim, Uygurlarda mimari, resim ve dekoratif süslemelerİlgili Literatür
3İslamiyet ile gelen değişim. İslam sonrası Karahanlı ve Gazneli sanatı. Mimari eserler, özellikleri, malzeme, süsleme ve etki alanları, dekoratif sanatlarİlgili Literatür
4Büyük Selçuklularda sanat; mimarlık ve bezeme, dönem özellikleri, sanatta etkileşim alanları, çini, keramik, resim, minyatür, hat ve dokuma sanatlarında tasarım, biçim, desen ve estetik değerlerİlgili Literatür
5Anadolu'nun fethi, Türk sanatının Anadolu tecrübesi; Orta Asya, çevre ve yerel kültürlerin katkıları... Anadolu Selçukluları döneminde siyasi merkezler ve sanat merkezleri, mimarlık ve mimarlığa bağlı bezeme, çinicilik, malzeme ve estetik değerler, biçim, renk ve teknik özellikler. İlgili Literatür
6Anadolu'da Beylikler dönemi sanatı, mimarlık, süsleme ve el sanatları (ahşap, halı vs), etkileşim alanlarıİlgili Literatür
7Osmanlı sanatında erken dönem; mimarlık, süsleme ve el sanatlarında geleneksel uygulamalar ve yeni arayışlar, sentezler İlgili Literatür
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Osmanlı'nın sanatta klasik dönemi; Mimar Sinan öncesi ve Mimar Sinan ve eserleri, Klasik dönemde mimari, süsleme ve el sanatlarında genel dönem özellikleri, etki alanlarıİlgili Literatür
10Osmanlı Sanatında Klasik dönem sonrası, 18. yüzyıl Batı ile kültürel ve sanatsal etkileşim. 19. yy Batıya öykünme ve modernleşme çabaları, Sanatta Barok, Rokoko, Ampir ve Eklektik dönemler. İlgili Literatür
11İmparatorluğun son yıllarında ortaya çıkan Milli Mimarlık ve cumhuriyete mirası… Cumhuriyet döneminde sanatta Batılılaşma olgusuİlgili Literatür
12Kitap Sanatları (Hat, Tezhip, Minyatür, Cilt)İlgili Literatür
13El Sanatları (Halı, Çini)İlgili Literatür
14Ödev Sunumlarıİlgili Literatür
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer17
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok