Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yazma Becerileri 1ING132122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFerda İlerten
Dersi Veren(ler)Ferda İlerten
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders öğrencilerin cümle, paragraf ve kompozisyon düzeyinde kompozisyon becerileri kazanmalarını sağlamak için yazmanın temellerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda yazılı metinlerde sözcük ve cümle çeşitliliği üzerinde durarak, öğrencilerin kelime dağarcığını artırmalarını ve akıcı bir stil geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiParagraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf analizi; paragraf planının çıkarılması; gösterim, betimeleme, anlatım. Kompozisyon teknik özellikleri; kompozisyon analizi; kompozisyon planının çıkarılması. İyi organize edilmiş tutarlı kompozisyonlar oluşturmak: gösterim, betimleme, anlatım. Dilbilgisi çalışmaları. Sözcük çalışmaları. Akran değerlendirmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Smalley, R. L., Ruetten, M. K. & Kozyrev, J. R. (2000). Refining Composition Skills. (5th Ed.). Heinle & Heinle Publishers, Boston
  • Meyers, A. (2005). Gateways to Academic Writing: Effective Sentences, Paragraphs, and Essay. Newyork: Pearson Education, Inc.
  • Bailey, S. (2017). Academic Writing A Handbook for International Students. 5th Edition. Routledge.
  • Evans, V. (1998). Successful writing: proficiency. Express Publishing.
Opsiyonel Program BileşenleriDers, aşağıdaki MEB mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. C3. İletişim ve İş Birliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. C4. Kişisel ve mesleki gelişim: Öz değerlendirme yaparak kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,5,6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,5 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,2 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,2,3,4 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik):1,6,7 (Alana Özgü Yetkinlik): 1,2,7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, etkinlik odaklı grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınavlar ve yıl sonu sınavı dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yazma işleminin adımlarını kullanır: ön yazma, anahatlama, taslak hazırlama, gözden geçirme ve düzenleme.
  2. Karmaşık ve bileşik cümle yapılarını kullanır.
  3. Yorumlama, betimleme ve anlatı gibi çeşitli retorik modlarda paragraflar ve kompozisyonlar yazar.
  4. İçerik, organizasyon, kelime seçimi, dilbilgisi, yazım denetimi ve noktalama işaretlerini iyileştirmek için metinleri gözden geçirir ve düzenler
  5. Araştırma ve dokümantasyon dahil olmak üzere yazma sürecinde bilgisayar teknolojilerini kullanır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-133223
PÇ-211111
PÇ-3---32
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-655555
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-944444
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş. Akademik yazmanın özellikleriİlgili kaynakların okunması
2 Yazma süreci: Fikirleri oluşturma, not alma, düzenleme, taslak hazırlama, gözden geçirmeİlgili kaynakların okunması
3Fikir oluşturma, ön- yazma ve düzenlemeİlgili kaynakların okunması
4 Paragraf nedir? Konu cümlesi, destekleyici fikirler, tutarlılıkİlgili kaynakların okunması
5 Açıklayıcı, betimleyici , anlatısal paragraflar yazmaİlgili kaynakların okunması
6Kompozisyona giriş. Ana fikir cümlesi, giriş, gelişim paragrafları, sonuçİlgili kaynakların okunması
7 Açıklayıcı kompozisyon. Detayların ve örneklerin organizasyonu. Geçiş sözcükleri ve sözcük öbekleri.İlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1
9Betimleyici kompozisyon. İnsanları betimleme.İlgili kaynakların okunması
10Betimleyici kompozisyon. Yerleri betimleme.İlgili kaynakların okunması
11 Akran geri bildirimi .Farklı sözcük ve yapılarla anlatım, hata analiziİlgili kaynakların okunması
12Ara Sınav 2İlgili kaynakların okunması
13Anlatısal kompozisyonİlgili kaynakların okunması
14Dilbilgisi ve yapı alıştırmalarıİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması112
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok