Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okuma Becerileri 2ING131222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSemin Kazazoğlu
Dersi Veren(ler)Semin Kazazoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin okudukları metinlere farklı bakış açılarından bakabilmelerini ve onların üst düzey düşünme becerileri geliştirmek yoluyla metinlerdeki derin anlamların farkına varabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiTümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapma ve satır aralarındaki anlamı kavrama çalışmaları; okuma metinlerindeki bilgiyi inceleyerek doğrudan ve dolaylı, yalın ve mecaz anlamları kavrayabilme; okunan metinlere kısa sözlü ve yazılı olarak kişisel görüşlerini aktarabilme; okurun çıkardığı anlam ile yazarın hedeflediği anlamın birbirinden farklı olabileceği gerçeğini anlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Nuttall, C. (2005). Teaching Reading Skills In a Foreign Language. Oxford: Macmillan
  • Grellet, F. (2006). Developing Reading Skills: A Practical Guide to Reading comprehension exercises. Cambridge: Cambridge University Press. Raimes, Ann. (1983). Techniques in Teaching Writing. Oxford: Oxford University Press.
  • http://www.guardian.co.uk/
  • http://www.nytimes.com/
  • McConochie, J. A. (1995). 20th century American short stories: v. 1 (Rev. ed.). Boston, MA: Heinle and Heinle Publisher.
Opsiyonel Program BileşenleriMEB Yeterlilikleri: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. • B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. • B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. TYYÇ Yeterlilikleri: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,4,6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,2,4,5 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,4 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derste düz anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, örnek olay, mikro öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Başarı değerlendirmesi ara ödevler, mikro öğretim, ara sınav ve final sınavı yoluyla yapılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler metindeki açık ve örtük düşüncelerin farkına varır.
  2. Öğrenciler metinden kanıt göstererek nasıl mantıklı yorumlar ve sonuçlar çıkarabilir.
  3. Öğrenciler metinde yer alan konu ve açık/örtük ana fikri nasıl anlayacaklarını kavrarlar.
  4. Öğrenciler metindeki önemli ve önemli ve/veya küçük detayların farkına varırlar.
  5. Öğrenciler eleştirel anlama becerilerini geliştirirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-622222
PÇ-7-----
PÇ-844444
PÇ-933333
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş / Ders izlencesinin irdelenmesiDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
2Metinlerde konu ve ana fikirDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
3Ana fikirlerin desteklenmesi: Minor ve majör detaylarDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
4Belirle ve değerlendir: Gerçek / Fikir-düşünceDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
5Belirle ve değerlendir: Gerçek, fikir, gerekçeli yargı, bilgiDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
6Belirle ve değerlendir: Yorumlar, çıkarımlarDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
7Belirle ve değerlendir: Tümevarımlı-tümdengelimli akıl yürütme, mantık hatasıDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Metin Analizi; Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme / Tartışma
10Önemli fikirler ve detaylar belirlemek için etin özelliklerini tanıma ( Örnek: koyu yazılmış başlıklar, italik kelimeler, tablolar, resimler)Ders Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
11Metin TürleriDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
12Metin Analizi : Sosyal BilimlerDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
13Metin Analizi : Fen BilimleriDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
14Metin Analizi : Sağlık BilimleriDers Notları, Kitaplar, Çeşitli İnternet Siteleri
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev13
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler15
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok