Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yazma Becerileri 2ING132223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFerda İlerten
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, İngilizce öğretmeni adaylarının yazma becerilerini ileri düzeyde geliştirmelerini ve akademik programlarında eleştirel düşünmelerini ve yazılı dili etkin kullanmalarını sağlamaktır. Deneme düzeyinde kompozisyon becerileri kazanırken, çeşitli retorik modlarda akademik metin üretmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiDilbilgisi incelemesi, hata analizi, gözden geçirme becerileri, dilbilgisi yapıları bilgisinin uygulanması, neden veya sonuç denemesi yazma, tartışma metni yazma, süreç analizi metni yazma, görüş bildiren metin yazma, bilgilendirici ve araştırma raporlarını analiz etme. İleri düzeyde dilbilgisi becerileri ve akademik sözcük bilgisi geliştirme etkinlikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bailey, S. (2006). Academic Writing A Handbook for International Students. Routledge.
  • Evans, V. (1998). Successful writing: proficiency. Express Publishing.
  • Meyers, A. (2005). Gateways to Academic Writing: Effective Sentences, Paragraphs, and Essay. Newyork: Pearson Education, Inc.
  • Smalley, R. L., Ruetten, M. K. & Kozyrev, J. R. (2000). Refining Composition Skills. (5th Ed.). Heinle & Heinle Publishers, Boston
Opsiyonel Program BileşenleriDers, aşağıdaki MEB mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. C3. İletişim ve İş Birliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. C4. Kişisel ve mesleki gelişim: Öz değerlendirme yaparak kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,5,6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,5 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,2 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1, 2,3,4 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik):1,6,7 (Alana Özgü Yetkinlik): 1,2,7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, etkinlik odaklı grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınavlar ve yıl sonu sınavı dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Akranları ile iş-birliği içinde çalışabilir.
  2. Yazma işleminin adımlarını kullanır (ön yazma, anahat, taslak oluşturma, düzeltme, düzenleme)
  3. Sebep ve sonuç, tartışma, süreç analizi ve görüş dahil olmak üzere çeşitli retorik modlarda kompozisyonlar yazar
  4. Araştırma ve dokümantasyon dahil olmak üzere yazma sürecinde bilgisayar teknolojilerini kullanır
  5. İçerik, organizasyon, kelime seçimi, dilbilgisi, imla ve noktalama işaretlerini iyileştirmek için yazılı metinleri gözden geçirir ve düzenler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-955555
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dilbilgisi incelemesi, hata analizi, yorumlamaİlgili kaynakların okunması
2Gözden geçirme becerileri. Dilbilgisi yapıları bilgisinin uygulanması.İlgili kaynakların okunması.
3Bir neden veya sonuç denemesi yazma: Belirli bir konunun nedenlerini veya etkilerini açıklama ve sunmaİlgili kaynakların okunması
4Bir neden veya sonuç kompozisyonu yazma: Uygun bir neden veya sonuç organizasyon modeli uygulamaİlgili kaynakların okunması
5Tartışma metni yazma: Net bir bakış açısı oluşturarak tez cümlesi oluşturmak İlgili kaynakların okunması
6 Tartışma metni yazma: Tartışma metni için uygun bir yapı kullanmaİlgili kaynakların okunması
7 Süreç analizi metni yazma: Yöneltmeli ve bilgilendirici süreç analizi metni oluşturmaİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1
9Öz-değerlendirme, akran-değerlendirme çalışmaları. Sözcük bilgisi çalışmalarıİlgili kaynakların okunması
10Ara-sınavİlgili kaynakların okunması
11Görüş bildiren metin yazma: Fikir vermek ve karşıt görüşü sunmak için kullanılabilecek faydalı ifadeler İlgili kaynakların okunması
12 Görüş bildiren metin yazma: Konuyla ilgili bakış açıları sunmak ve nedenlerle ve / veya örneklerle desteklemekİlgili kaynakların okunması
13Rapor yazma: Bilgilendirici raporlarİlgili kaynakların okunması
14Rapor yazma: Araştırma raporlarıİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final170
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması122
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok