Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İngilizce Öğretim ProgramlarıING231223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüEzgi Aydemir Altaş
Dersi Veren(ler)Ezgi Aydemir Altaş
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğretmen adaylarının İngilizce dersi öğretim programlarının geliştirilmesi, programların içeriği ve öğretmen yeterlilikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriğiÖğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; İngilizce dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel İngilizce dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademler arasındaki İngilizce dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim İngilizce Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Öğretim Programı
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Dersi Öğretim Programı İlkokul ve Ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar
 • Council, B. (2013). Turkey national needs assessment of state school English language teaching. Ankara: Mattek.
 • Council of Europe. Council for Cultural Co-operation. Education Committee. Modern Languages Division. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. Cambridge University Press.
 • Çelik, S., & Türkan, S. (2014). Assessment and evaluation in EFL: Classroom methods, assessment tools, and the instructional implications of high-stakes exams. In S. Çelik (Ed.), Approaches and principles in English as a foreign language (EFL) education (pp. 419-428). Eğiten.
 • Hunkins, F. P. & Ornstein, A. C. (2016). Curriculum: Foundations, principles, and issues. Pearson Education.
 • Nagy, I. K. (2019). In between Language Teaching Methods: Do We Need (to Know About) Methods at All?. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 11(3), 119-139.
 • Parab, V. V., & Vitthal, V. (2015). Innovative techniques, methods & trends in English language teaching. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 20(6), 40-44.
 • Rahimi, M., & Pourshahbaz, S. (Eds.). (2018). English as a Foreign Language Teachers' TPACK: Emerging Research and Opportunities: Emerging Research and Opportunities. IGI Global.
 • Surkamp, C., & Viebrock, B. (2018). Teaching English as a Foreign Language. JB Metzler.
 • Zengin, Ö., & Aksu, M. (2017). A Review Study on the Integration of Technology into Foreign Language Education in Turkey. Journal of Faculty of Educational Sciences, 50(2).
Opsiyonel Program BileşenleriDers, aşağıdaki MEB mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. Ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,4 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,2,4 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,4 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 7 Öğretim Yöntem-teknikleri: Bu derste düz anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, işbirlikçi öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme-Değerlendirme: Başarı değerlendirmesi ara ödevler, ara sınav ve final sınavı yoluyla yapılmaktadır. Değerlendirmede ödevler, proje çalışması, ara sınav ve final dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Bu dersin sonunda öğrenciler öğretim programlarıyla ilgili genel kavramları açıklayabileceklerdir.
 2. Bu dersin sonunda öğrenciler İngilizce dersi öğretim programlarının ilkelerini tanımlayabileceklerdir.
 3. Bu dersin sonunda öğrenciler güncel İngilizce dersi öğretim programlarının yaklaşımı, içeriği ve geliştirmeyi amaçladığı becerileri açıklayabileceklerdir.
 4. Bu dersin sonunda öğrenciler İngilizce dersi öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını tanımlayabileceklerdir.
 5. Bu dersin sonunda öğrenciler öğretmen yeterliliklerini tanımlayabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-244444
PÇ-3-----
PÇ-433333
PÇ-533333
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlarİlgili kaynakların okunması
2Program tasarım ilkeleri (kapsam, aşamalılık, süreklilik, kaynaşıklık, denge, kullanışlılık ve esneklik)İlgili kaynakların okunması
3İngilizce dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimiİlgili kaynakların okunması
4Güncel İngilizce dersi öğretim programlarının yaklaşımı, içeriği, İlgili kaynakların okunması, sunum
5Güncel İngilizce dersi öğretim programlarının geliştirmeyi amaçladığı becerilerİlgili kaynakların okunması, sunum
6Güncel İngilizce dersi öğretim programlarının dayandığı öğrenme ve alt öğrenme alanlarıİlgili kaynakların okunması, sunum
7Güncel İngilizce dersi öğretim programlarında yer alan kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları İlgili kaynakların okunması, sunum
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Güncel İngilizce dersi öğretim programlarında yer alan ölçme değerlendirme yaklaşımlarıİlgili kaynakların okunması, sunum, MEB öğretim programlarının incelenmesi
10Güncel İngilizce dersi öğretim programlarında yer alan ölçme değerlendirme yaklaşımlarıİlgili kaynakların okunması, sunum, MEB öğretim programlarının incelenmesi ve rubrik örnekleri
11İlköğretim ve Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Program tasarım ilkeleri bağlamında analiziİlgili kaynakların okunması, sunum, MEB öğretim programlarının incelenmesi
12Öğretmen yeterliliklerinin geçmişten günümüze gelişimiİlgili kaynakların okunması, sunum
13Güncel öğretmen yeterliliklerinin incelenmesiİlgili kaynakların okunması, sunum
14Öğretim programlarıyla öğretmen yeterliliklerinin ilişkilendirilmesiİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım105
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final170
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev23
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer112
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok