Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dünya İngilizceleri ve KültürING202024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSemin Kazazoğlu
Dersi Veren(ler)Semin Kazazoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDünya İngilizce ve kültürlerini tanıtmak
Dersin İçeriğiİngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımı, ortak dil olarak İngilizce ve İngilizcenin dünya üzerinde farklı kullanımları; İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımının İngilizcenin öğretimine ve öğretmen eğitimine yansımaları; öğrencilerin dil ve kültür arasındaki ilişkiye yönelik bilinçlerinin geliştirilmesi ve kültürün dil öğretimindeki yerinin irdelenmesi; ders kitapları, edebî eserler, filmler, TV programları ve reklamlar gibi materyallerin incelenerek kültürel ögelerin değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kachru,B.B. (2009). The Handbook of World Englishes. Blackwell Publishing Ltd. West Sussex.U.K
  • Crystal, D. (2010). Evolving English: One Language, Many Voices. An Illustrated History of the English Language. London: British Library.
  • Crystal, D. (1997). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Seargeant, P. (2012). Exploring World Englishes: Language in a Global Context. Routledge Introductions to Applied Linguistics. Abingdon: Routledge.
Opsiyonel Program BileşenleriDers, aşağıdaki MEB mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. C3. İletişim ve İş Birliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. C4. Kişisel ve mesleki gelişim: Öz değerlendirme yaparak kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,5,6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,5 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,2 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 2,3,4 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik):1,6,7 (Alana Özgü Yetkinlik): 1,2 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, etkinlik odaklı grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınavlar ve yıl sonu sınavı dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dünya İngilizcelerini meydana getiren tarihsel ve sosyal olayları tanımlar
  2. Dünya İngilizcelerinin dilbilimsel özelliklerini açıklar ve analiz eder
  3. Farklı bölgelerde konuşulan İngilizcelere ait metinleri ve ses kayıtlarını analiz edebilir
  4. Kültüre ait temel kavramları tanımlayabilir ve İngiliz ve Amerikan kültüründeki farklılıkları analiz edebilir.
  5. İngilizcenin uluslararası bir dil olarak dil eğitimindeki yerini açıklar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1----1
PÇ-2-----
PÇ-3----1
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-94-443
PÇ-10-5---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Neden Dünya İngilizceleri?
2Tarihsel kaynak: İngilizce, emperyalizm ve globalleşme
3Dün,bugün ve yarın İngilizce
4Uluslararasılaşma: İngilizce'nin normları
5Ortak bir dil olarak İngilizce
6Karma dil, kırma dil, diyalekt
7Dilin topluma etkisi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İngiliz Kültürü
10Amerikan kültürü
11İngiliz kültürünü tanımlamak için metin inceleme
12Tv dizileri, haberler ve edebi metinlerdeki İngilizceleri inceleme
13Dünya İngilizcelerinden örnekler sunma
14Dünya İngilizcelerinin dilbilimsel incelemesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması112
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok