Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İngilizce Sözcük Bilgisi ÖğretimiING211024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüEmrah Özcan
Dersi Veren(ler)Emrah Özcan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı öğretmen adaylarının, öğrencilerin sözcük ve dil yapıları arasındaki ilişkiyi öğrenmelerini, sözlü ve yazılı dilde kullanılan akademik sözcük dağarcıklarını geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiİngilizce sözcük bilgisi, anlambilim ve söylem arasındaki ilişkileri analiz etmelerine ve İngilizce sözcükleri bütünleşik dil becerileri yaklaşımıyla öğretme becerilerinin geliştirilmesine odaklanır; öğrencilere İngilizce sözcük çeşitlerini, sözcük oluşturma biçimlerini ve sözcüklerin bağlam içinde farklı anlamlarını değerlendirme fırsatı verilir; sınıf içinde sözcük öğretiminin unsurları ve sınıfta kullanılabilecek çeşitli metin türleri, sözlük ve derlem gibi kaynaklar ve sözcük öğretimi teknikleri kapsanır; bu ders kapsamında ayrıca, İngilizce sözcük bilgisini ölçmede kullanılabilecek sınavlar ve öğrencilerin sözcük öğrenmelerini destekleyici öğretme/öğrenme stratejilerine odaklanılır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Harmer J. (2007) How to teach English. Pearson, Essex: Longman.
  • Hedge, T. (2008) Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press
  • Thornbury, S. (2006) How to Teach Vocabulary. Pearson Education.
  • Clenton, J., & Booth, P. (Eds.). (2021). Vocabulary and the Four Skills Pedagogy, Practice, and Implications for Teaching Vocabulary. Routledge.
  • Zwier, L. J., & Boers, F. (2023). English L2 Vocabulary Learning and Teaching: Concepts, Principles, and Pedagogy. Routledge.
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,2,4,5,6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,2,3,4 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,2,3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,2,3,4 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 2,7,8 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 7

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler sözcüksel yapılar ve yapısal dil biçimleri arasındaki ilişkiyi saptayabilip bilgilerini sınıflayabilirler.
  2. Öğrenciler İngilizce sözcük bilgisini ölçmede kullanılabilecek sınav türlerini ayırt edebilirler.
  3. Öğrenciler deyimleri, söz öbeklerini ve öğrenilen sözcükleri için uygun öğretim tekniklerini etkili bir biçimde kullanabilirler.
  4. Öğrenciler İngilizce sözcüklerin nasıl türetildiği hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Öğrenciler sözcüklerin köklerini ve eklerini analiz edebilirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-933333
PÇ-1055555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genel giriş
2Sözcük nedir? Okuma
3Sözcükler nasıl öğrenilir?Okuma
4Sınıf-içi sözcük kaynaklarıOkuma
5Metinler, sözlükler, ve derlemOkuma
6Sözcük öğretimiOkuma
7Sözcüklerin kullanımıOkuma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sunum:Sözcük öğretimi Mikro-öğretim Hazırlığı
10Sunum:Sözcük öğretimi Mikro-öğretim Hazırlığı
11Sunum:Sözcük öğretimi Mikro-öğretim Hazırlığı
12Sunum:Sözcük öğretimi Mikro-öğretim Hazırlığı
13Sunum:Sözcük öğretimi Mikro-öğretim Hazırlığı
14Sunum:Sözcük öğretimi Mikro-öğretim Hazırlığı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev15
Sunum/Jüri115
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler110
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok