Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kitle İletişiminde İngilizceING212024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüBülent Arif Güleç
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilere kitle iletişim araçlarında kullanılan İngilizce özel dil unsurlarını tanıtmak ve hedef dilin kültürünü yansıtırken kullanılan dili analiz etme becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiÖğrenciler, gazete, dergi türleri gibi hem yazılı hem elektronik uluslar arası kitle iletişim araçlarını, bunların türlerini tanıyacak; uluslararası kitle iletişim araçlarında İngilizce’deki özel dil unsurlarının farkında olup ve onları kullanma becerilerini geliştirecekler; editör mektupları, makaleler ve köşe yazılarını çözümleme, analiz etme, ana fikri bulma becerisi kazanacak ve rapor yazabilecek; kitle iletişim araçlarında yer alan haber ve makalelerin geçerliliğini ve güvenilirliğini farklı görüşlerle ve toplumlarla kıyaslayabilecek; kitle iletişim araçlarında kullanılan üslup, kelime ve dil bilgisi yapılarını kullanarak kısa haber, manşet, reklam, editör mektubu yazacak; aynı zamanda hedef dilin kendi kültürünü yansıtırken dilini nasıl kullandığını da örneklerle analiz edecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Huntley, Helen. Essential Academic Vocabulary: Mastering the Complete Academic Word List. Heinle, Cengage Learning 2006.
  • Schmitt, Diane and Norbert Schmitt. Focus on Vocabulary 2: Mastering the Academic Word List. Pearson Education Inc 2011.
  • Thornbury, Scott. How to Teach Vocabulary. Jeremy Harmer ed. Pearson Education Ltd 2002.
  • Woolard, George. Key Words for Fluency (Upper-Intermediate). Thomson 2004.
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. B4. Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. C2. Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 5 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 6 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1, 2, 3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1, 2, 3 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 6. Her ders, bir ders kitabı bölümünün tamamlanmasına göre tasarlanmıştır. Gruplar ve çiftler halinde öğrenciler, okuma temelli etkinlikler, çok çeşitli kurs kitabı alıştırmaları ve genişletilmiş kelime odaklı tartışmalar yoluyla akademik kelime bilgilerini genişletir ve çeşitlendirir. Tematik sunumlar ve kavram küplerinin kullanımı, kelime sihirbazları, oyunlaştırılmış aktiviteler ve diğer tekrar egzersizleri gibi genişletilmiş kelime odaklı iletişim görevleri, öğrenciye eğitsel pratik ve hedef dili tekrarlamak ve gözden geçirmek için eğlenceli bir yol sağlar. Öğretmen değerlendirme ve öğrenci kavrama ve başarısının değerlendirilmesi, bir ara sınav, bir final sınavı, bir sözlük ödevi ve bir grup sunumunu içerir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İletişimle ilgili temel kavramları açıklarayabilir, iletişimin bileşenlerini analiz edebilir,
  2. Kitle iletişiminde kullanılan dil unsurlarını ayırt edebilir.
  3. Farklı metin türlerini analiz edebilir.
  4. Kelime ve dilbilgisi yapılarını kullanarak kısa haber, manşet gibi metinler üretebilir.
  5. Hedef dilde kültür bileşenlerini analiz edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-822222
PÇ-955555
PÇ-1033333

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kursun amaçlarının ve öğrenme sonuçlarının tanıtılması, eğitmen beklentileri, kişisel sözlük ödevi, ders kitabı ve sözcüksel öğrenme stratejileriDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternet
2Bölüm 1: Teknoloji ve Toplum & Bölüm 4: Strateji UygulamasıDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternet
3Bölüm 2: Sosyal Deneyim ve Kişisel GelişimDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternet/Bölüm 1 Kişisel Sözlük Girişi
43. Bölüm: Ailenin Değişen DoğasıDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternet/Bölüm 2 Kişisel Sözlük Girişi
5Tamamlayıcı kelime öğrenme stratejisi uygulaması; Bölüm 8: Strateji Uygulaması; & Bölüm 12: Strateji UygulamasıDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternet/Bölüm 3 Kişisel Sözlük Girişi
6Bölüm 5: Tüketiciyi Etkilemek & Bölüm 16: Strateji UygulamasıDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternet
7Bölüm 6: Kim Ne Satın Alır? Ailenin EtkisiDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternet/Bölüm 5 Kişisel Sözlük Girişi
8Ara Sınav 1
9Bölüm 7: Kendimizi Nasıl GörüyoruzDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternet/Bölüm 6 Kişisel Sözlük Girişi
10Bölüm 20: Strateji Uygulaması; Bölüm 24: Strateji Uygulaması; ve Bölüm 28: Strateji UygulamasıDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternet/Bölüm 7 Kişisel Sözlük Girişi
11Bölüm 13: Satılık SuDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternet
12Bölüm 14: Aral Denizi - Çevresel Bir FelaketDers Notları/Ek çalışma kağıtları/İnternetBölüm 13 Kişisel Sözlük Girişi
13 Grup projesi sunumu (Bölüm 1)Sunuma hazırlık
14 Grup projesi sunumu (Bölüm 2)Sunuma hazırlık
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev710
Sunum/Jüri00
Projeler120
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj00
Ödev73
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler110
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer Notlar2020 Covid-19 salgını ve ardından Türkiye'deki tüm eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime ara vermesi sonucunda bu ders için gerekli öğrenci çalışması değiştirilmiştir. Öğrenciler grup sunumlarını 'Covid-19' sözcük setiyle ilgili bir eğitim videosu olarak tamamlamışlardır. Bu projeden kaynaklanan çeşitli aşamalar ve çalışmalar 'Kitle İletişiminde İngilizce' dersi için ara sınav, final sınavı, kişisel sözlük ödevi ve grup proje sunumu olarak değerlendirilmiş ve notlandırılmıştır.