Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretim Teknolojilerinin TemelleriBTO112123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin Koordinatörüİsmail Tonbuloğlu
Dersi Veren(ler)İsmail Tonbuloğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimi, teknoloji okuryazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileride kullanılan güncel ortamlar ve gelecekteki bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme/öğretme ile olan bağlantısının sunulmasıdır.
Dersin İçeriğiEğitim ve teknoloji ilişkisi; temel kavramlar; öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de 1980 ve sonrası öğretim teknolojilerinin gelişimi politikaları, uygulamalar ve projeler; teknoloji ve yeni okuryazarlık kavramları; 21. yüzyıl öğrenci özellikleri; bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramları; bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler; öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri; eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ortam ve araçlar; gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme/öğretme ile bağlantısı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Çağıltay, K., & Göktaş, Y. (Eds.). (2013). Öğretim teknolojilerinin temelleri: teoriler, araştırmalar, eğilimler. Pegem Akademi. (ÖTT)
  • Usluel, Y. K. (Edt). (2017). Varıous Aspects of ICT Integration in Education Farklı Yanlarıyla Eğitimde Bit Entegrasyonu
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: . A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. • C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Beceriler (Kuramsal & Uygulamalı) 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. İletişim ve Sosyal Yetkinlik: 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ödev, proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Eğitim ve teknoloji ilişkisini açıklar.
  2. Öğretim teknolojisi kavramı ve tarihsel sürecini açıklar.
  3. Bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramlarını söyler.
  4. 21. yuzyil ogrenci ozelliklerini aciklar.
  5. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme/öğretme ile bağlantısını açıklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş-dersin tanıtımı
2Eğitim, teknoloji, Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi Temel Kavramlar
3Öğretim Teknolojisi Tarihsel Gelişimi
4Öğretim Teorileri ve Öğretim Teknolojileri-1Okuma:ÖTT-8. Bölüm
5Öğretim Teorileri ve Öğretim Teknolojileri-2Okuma:ÖTT-10. Bölüm ve 11. Bölüm
6Öğretim Teknolojilerinin Öğrenme Ortamınlarına Entegrasyonu.
7Okullarda Teknoloji Entegrasyonu ve Teknoloji PlanlamasıOkuma: ÖTT 24. Bölüm
8Ara Sınav 1
9Öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri
10Öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri
11BİT Entegrasyonu Üzerine Örnek Bir Uygulama Sürecinin Tasarlanması Okuma: pdf-s.147 BİT’in Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegrasyonunun Planlanması, ÖTT- 24.bölüm
12Öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri örnekleri ve uygulamalarıÖdev 1 (uygulama geliştirme)
13Öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri örnekleri ve uygulamalarıÖdev 2 (uygulama geliştirme)
14Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler ve YaklaşımlarıOkuma: ÖTT 34.bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması102
Derse Özgü Staj
Ödev25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler15
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok