Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilim Tarihi ve FelsefesiFBO201023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüGülbin Özkan
Dersi Veren(ler)Mustafa Arslan
Asistan(lar)ıAslı Koçulu
Dersin AmacıDersin amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim tarihi ve bilim felsefesi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBilim, Felsefe, Bilimsel Yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik Felsefe ve Bilim; İslam Kültür Coğrafyasında Bilim ve Felsefe; Mezopotamya’da Bilim; Rönesans Avrupası’nda Bilim ve Felsefe; Aydınlanma Çağında Bilim ve Felsefe; Bilimlerin Sınıflandırılması; Bilim, Bilimcilik (Bilimizm), İdeoloji, Etik ve Din İlişkileri; Bilim ve Paradigmalar; Viyana ve Frankfurt Düşünce Okulları; Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllarda Bilim Eleştirileri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yıldırım, C. (2014). Bilim felsefesi. Nostalji. Öğretim üyesi tarafından sağlanacak haftalık güncel bilimsel makaleler
  • Tarihselci Yöntem ve Bilim Tarihi, Yazılama Yayınları, 2017
  • Bilim Tarihi ve Felsefesi Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar, 2019 Hüseyin Gazi Topdemir
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. • C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler bilim tarihi hakkında bilgi kazanır.
  2. Öğrenciler bilim felsefesi hakkında bilgi kazanır.
  3. Edindiği temel bilgileri günlük yaşam problemlerini çözmede kullanır.
  4. Bilim tarihi ve felsefesini ilişkilendirebilir.
  5. Edindikleri temel bilgiler ile eleştiri yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-111111
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6--4--
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilim, Felsefe, Bilimsel Yöntemİlgili kaynaklar
2Bilim, Felsefe, Bilimsel Yöntemİlgili kaynaklar
3Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik Felsefe ve Bilimİlgili kaynaklar
4Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik Felsefe ve Bilimİlgili kaynaklar
5İslam Kültür Coğrafyasında Bilim ve Felsefeİlgili kaynaklar
6Mezopotamya’da Bilimİlgili kaynaklar
7Rönesans Avrupası’nda Bilim ve Felsefeİlgili kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Bilimlerin Sınıflandırılmasıİlgili Kaynaklar
10Bilimlerin Sınıflandırılmasıİlgili kaynaklar
11Bilim, Bilimcilik (Bilimizm), İdeoloji, Etik ve Din İlişkileri, Bilim ve Paradigmalarİlgili kaynaklar
12Viyana ve Frankfurt Düşünce Okullarıİlgili kaynaklar
13Ara Sınav 2Sınav Hazırlığı
14Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllarda Bilim Eleştirileriİlgili kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)212
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok