Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Programlama Öğretimi YaklaşımlarıBTO112223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSerhat B. Kert
Dersi Veren(ler)Serhat B. Kert
Asistan(lar)ıMeryem Köşkeroğlu Büyükimdat
Dersin AmacıDersin temel amacı öğretmen adaylarının prgramlama eğitiminin pdagojik özellikleri konusundaki farkındalıklarını arttırmak ve onlara bilgisayarlı ve bilgisayarsız sınıf içi bilgisayar bilimi etkinliklerini kullanma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiOyun ve drama yöntemi ile programlama öğretimi; programlama öğretimi için örnek bir oyun geliştirme; programlama öğretimi için örnek bir drama uygulaması geliştirme; blok tabanlı araçlar ile programlama öğretimi; programlama öğretimi için blok tabanlı örnek bir uygulama geliştirme; mobil uygulama çalışma ve tasarım ilkeleri; oyun uygulamalarına giriş; mobil uygulamalarda temel veri tabanı işlemleri; programlama becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilecek yöntem ve yaklaşımlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Marji, M. (2014). Learn to Program with Scratch: A Visual Introduction to Programming with Games, Art, Science, and Math. No Starch Press.
  • Website: http://Scratch.mit.edu
  • Website: http://appinventor.mit.edu
  • Website: https://www.csunplugged.org/en/
  • Wolber, D., Abelson, H., Spertus, E., & Looney, L. (2011). App Inventor. " O'Reilly Media, Inc.".
  • Gülbahar, Y. (2017). Bilgi işlemsel düşünmeden programlamaya. Pegem Atıf İndeksi, 001-417.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim : Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: * BİLGİ (Kuramsal,Olgusal) yetkinliği 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. * BECERİLER (Bilişsel,Uygulamalı )yetkinliği 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. * Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. * Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. * İletişim ve Sosyal Yetkinlik 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste; doğrudan öğretim, sorgulama-temelli öğretim ve uygulama temelli öğretim yöntemleri kullanılacaktır Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde; proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Programlama öğretiminde kullanılan bilgisayarsız uygulamaları açıklar
  2. Blok tabanlı araçları programlama öğretiminde kullanır
  3. Programlama öğretiminde mobil uygulamaları kullanır
  4. Programlama becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve yaklaşımları açıklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş • Ders açıklamaları • İçerik • Haftalık program • Değerlendirme kriterleri • Önerilen kaynaklarBologna sayfasından ders planının incelenmesi
2Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi Aktiviteleri • Neden? • Nasıl? • Türleri • Öğrenme çıktılarıhttps://www.csunplugged.org/en/ web sitesinden bilgisayarsız bilgisayar bilimi aktivitelerinin incelenmesi
3Programlama öğretiminde Oyun ve drama • Oyun tasarımı ve uygulama • Drama örneklerihttps://www.csunplugged.org/en/ web sitesinden bilgisayarsız bilgisayar bilimi aktivitelerinin incelenmesi
4Blok temelli programlama uygulamaları • Programlama öğretiminde neden blok temelli yazlımlar kullanılır • Blockly, Scratch, Kodu vb. Blok temelli uygulama özellikleriBockly, Scratch, Kodu editörlerinin incelenmesi.
5Scratch ile programlamaya giriş • Scratch nedir? • Temel özellikler • Paint editörü • İlk uygulamaMarji, M. (2014). Learn to Program with Scratch: A Visual Introduction to Programming with Games, Art, Science, and Math. No Starch Press. Website: http://Scratch.mit.edu
6Scratch ile programlama • Hareket • Olaylar • Görünüm • KontrolMarji, M. (2014). Learn to Program with Scratch: A Visual Introduction to Programming with Games, Art, Science, and Math. No Starch Press. Website: http://Scratch.mit.edu
7Scratch ile programlama • Ses • Algılama • Kalem • İşlemlerOkuma ve uygulama çalışmaları: Marji, M. (2014). Learn to Program with Scratch: A Visual Introduction to Programming with Games, Art, Science, and Math. No Starch Press. Website: http://Scratch.mit.edu
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav Dönem içi çalışmaların incelenmesi
10App inventor ile mobil programlama • Temel mobil programlama özellikleri • Ortam bileşenleriOkuma ve uygulama çalışmaları: Website: http://appinventor.mit.edu Wolber, D., Abelson, H., Spertus, E., & Looney, L. (2011). App Inventor. " O'Reilly Media, Inc.".
11App inventor ile mobil programlama • Oyun geliştirme çalışmalarıOkuma ve uygulama çalışmaları: Website: http://appinventor.mit.edu Wolber, D., Abelson, H., Spertus, E., & Looney, L. (2011). App Inventor. " O'Reilly Media, Inc.".
12App inventor ile mobil programlama • Oyun geliştirme çalışmalarıOkuma ve uygulama çalışmaları: Website: http://appinventor.mit.edu Wolber, D., Abelson, H., Spertus, E., & Looney, L. (2011). App Inventor. " O'Reilly Media, Inc.".
13Mobil uygulamalarda veri tabanı işlemleriOkuma ve uygulama çalışmaları: Website: http://appinventor.mit.edu Wolber, D., Abelson, H., Spertus, E., & Looney, L. (2011). App Inventor. " O'Reilly Media, Inc.".
14Programlama öğretiminde değerlendirmeOkuma: Gülbahar, Y. (2017). Bilgi işlemsel düşünmeden programlamaya. Pegem Atıf İndeksi, 001-417.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev820
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev85
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok