Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilişim Öğretim ProgramlarıBTO313123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin Koordinatörüİsmail Tonbuloğlu
Dersi Veren(ler)İsmail Tonbuloğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğretmen adaylarının Bilişim Teknolojileri dersinin öğretim programını detaylı inceleyerek derslerinde kullanacakları yöntem, materyal, ölçme vb hususlarda farkındalık kazanarak öğretmenlik yeterliliklerini artırmaktır.
Dersin İçeriğiÖğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; bilişim dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel bilişim dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademeler arasında bilişim dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar
  • Özcan Demirel, Eğitimde program geliştirme: Kuramdan Uygulamaya, Pegem Akademi Yayıncılık (Kitap 1)
  • Hasan Şeker, Eğitimde Program Değerlendirme Kavramlar Yaklaşımlar, Anı Yayıncılık (Kitap 2)
  • Behçet Oral ve Taha Yazar, Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Pegem Akademi Yayıncılık (Kitap 3)
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi:Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: BİLGİ: 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Öğrenme Yetkinliği: 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste düz anlatım yöntemi uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde ödev, sunum, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. BT Öğretim programının işlevini söyler
  2. BT Öğretim programının içeriğini sıralar
  3. BT Öğretim programının alt öğrenme alanlarını ve kazanımlarını kavrar
  4. BT Öğretim programını diğer dersler ile kıyaslar
  5. BT Öğretim programında kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller ve ölçme değerlendirme yaklaşımı hakkında fikir sahibi olur
  6. Öğretmen yeterliliklerini kavrar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş ve tanıtımNA
2Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlarKitap 1 okuma
3Bilişim dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimiKitap 1 okuma
4Güncel bilişim dersi öğretim programının yaklaşımıKitap 2 okuma
5Güncel bilişim dersi öğretim programının içeriğihttp://mufredat.meb.gov.tr/Programlar adresinden ders programını inceleme
6Bilişim dersi öğretim programının geliştirmeyi amaçladığı becerilerhttp://mufredat.meb.gov.tr/Programlar adresinden ders programını inceleme
7Bilişim dersi öğretim programının öğrenme ve alt öğrenme alanlarıhttp://mufredat.meb.gov.tr/Programlar adresinden ders programını inceleme
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Bilişim dersi öğretim programının kazanımlarının sınıflara göre dağılımı ve sınırlarıhttp://mufredat.meb.gov.tr/Programlar adresinden ders programını inceleme
10Bilişim dersi öğretim programının diğer derslerle ilişkisiKitap 2 okuma
11Bilişim dersi öğretim programında kademeler arası ilişkisiKitap 2 okuma
12Bilişim dersi öğretim programında kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyallerKitap 3 okuma
13Bilişim dersi öğretim programında ölçme değerlendirme yaklaşımıKitap 3okuma
14Öğretmen yeterlilikleriwww.meb.gov.tr sitesi üzerinden araştırma yapma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar135
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer14
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok