Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik Öğrenme ve Öğretim YaklaşımlarıIMO221123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüZehra Taşpınar
Dersi Veren(ler)Elif Bahadır, Hasan Ünal, Zehra Taşpınar
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal
Dersin AmacıMatematik eğitimi ile ilgili öğretme-öğrenme yaklaşımlarının tanıtılması ve değerlendirilmesi.
Dersin İçeriğiMatematiğin ve matematiksel düşünmenin doğası; matematik öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının matematik öğretimine yansımaları; matematik öğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; matematik öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir matematik öğretiminin bileşenleri; matematik öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • ALTUN Murat, “Matematik Öğretimi”, Alfa Yayıncılık, 2002.
  • OLKUN Sinan, Toluk Zülbiye, “İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi”, Maya akademi, 2007.
  • PESEN Cahit, ODABAŞ Akın, “Matematik Öğretimi” Mikro Yayıncılık, 2000.
  • DAVIS Robert B. Constructivist views on the teaching and learning of mathematics National Council of Teachers o Reston, Va. 1990.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. - Öğrenme ve öğretme sürecini etkili bir şekilde yürütür. - Ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan - Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve uygulamalı bilgi altında yer alan - Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru cevap, işbirlikli öğrenme ve örnek olay yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Matematik öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramları bilme
  2. Matematik öğretimi ve öğrenmenin önemini açıklama
  3. Matematik derslerinin öğretilmesi esnasında öğrencilerin karşılaştıkları problemleri saptama ve analiz etme.
  4. Matematik öğretiminde uygulanabilecek yeni yaklaşımları uygulama
  5. Matematik Öğretimi derslerinde kullanabilecekleri örnek etkinlikler ve uygulamalar hazırlayabilme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-14-4--
PÇ-254544
PÇ-353455
PÇ-444435
PÇ-543544
PÇ-645454
PÇ-755534
PÇ-854445
PÇ-91-4--
PÇ-1044554

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matematik ve Öğretimi; Matematik nedir?
2Matematik ve Öğretimi; temel ilkeler
3Matematik Öğrenme ve öğretme süreci – temel öğrenme alanları
4Matematik Öğrenme ve öğretme süreci – temel öğrenme alanları
5Grup çalışması ve problem çözme
6Problem çözme için öğretim; problem çözmeye ilişkin öğretim; problem çözme ile öğretim
7Probleme Dayalı öğrenme (PDÖ); Değerlendirme ile öğretimin yapılandırılması
8Ara Sınav 1
9Sayılar ve işlemlerin öğretimi; sınıf içi uygulamalar
10Cebir öğretimi; sınıf içi uygulamalar
112. Arasınav
12Geometri Öğretimi; sınıf içi uygulamalar
13Ölçüler ve öğretimi;İstatistik ve olasılık öğretimi; sınıf içi uygulamalar
14İstatistik ve olasılık öğretimi; sınıf içi uygulamalar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok