Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ortaokul Matematik Öğretim ProgramlarıIMO221223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüElif Bahadır
Dersi Veren(ler)Elif Bahadır, Hasan Ünal, Zehra Taşpınar
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıÖğretim programlarıyla ilgili temel kavramları, öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları gibi temel özelliklerini öğrenmek ve uygulamak
Dersin İçeriğiÖğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; ortaokul matematik öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel ortaokul matematik dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; ortaokul matematik dersi öğretim programının ilkokul ve lise matematik dersi öğretim programlarıyla ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • MEB İlköğretim Matematik Ders Programı. Ankara, 2018
  • Tüm Yönleriyle Matematiksel Deneyim, Nobel Yaşam, 2015
  • Ders Kurgulama Matematik Fen, Nobel Yayın, 2018
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Alan Bilgisi Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. Alanın öğretim proğramını öğeleri ile açıklar Alanın öğretim proğramını diğer öğretim proğramları ile ilişkilendirir. Alanın öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji yöntem ve teknikleri karşılaştırır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aaşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. • Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. • Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir seçtiği bir konunun kazanımlarına ve sınıf düzeyine uygun olacak şekilde ders planı hazırlama bu ders planını hazırlarken diğer disiplinlerle ilişkisine değinme ve üniteye dair ölçme araçları hazırlama etkinlikleri grup olarak yapılır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. 1. Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramları 2. Ortaokul matematik öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimini 3. Güncel ortaokul matematik dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı becerileri 4. Öğrenme ve alt öğrenme alanları; 5. Kazanımların sınıflara gö

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1
PÇ-13
PÇ-24
PÇ-35
PÇ-44
PÇ-54
PÇ-64
PÇ-74
PÇ-85
PÇ-9-
PÇ-104

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş- Ders programı ve programın özellikleri
2Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar
3Ortaokul matematik öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi
4Güncel ortaokul matematik dersi öğretim programının yaklaşımı
5Ortaokul matematik dersi öğretim programının içeriği
6Ortaokul matematik dersi öğretim programının geliştirmeyi amaçladığı beceriler
7Ortaokul matematik dersi öğretim programının uygulanabilirliği
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ortaokul matematik dersi öğretim programının uygulanabilirliği
10Ortaokul matematik dersi öğretim programının kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi
11Ortaokul matematik dersi öğretim programının ilkokul ve lise matematik dersi öğretim programlarıyla ilişkisi
12Ortaokul matematik dersi öğretim programının kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller
13Ortaokul matematik dersi öğretim programının ölçme değerlendirme yaklaşımı
14Ortaokul matematik dersi öğretim programının Öğretmen yeterlilikleri
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım150
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok