Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Lineer Cebir-2IMO222222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHülya Kadıoğlu
Dersi Veren(ler)Hülya Kadıoğlu
Asistan(lar)ıYasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıÖğrencinin vektör uzayları, lineer bağımsızlık ve iç çarpım uzayları gibi temel konuları öğrenmesini sağlayarak geometri derslerinin temellerini oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriğini, vektör uzayları, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, lineer kombinasyonlar; germe, baz ve boyut; lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve görüntüsü; izomorfizmler, öz-değerler ve öz-vektörler; karakteristik polinomlar; köşegenleştirme, iç çarpım uzayları, vektörlerin ortogonalliği, ortonormal vektör kümeleri oluşturmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Lineer Cebir, Dursun Taşçı, Sel-Ün Vakfı Yayınları, 2001.
  • Uygulamalı Lineer Cebir, David R. Hill , Bernard Kolman, Palme Kitabevi, 2016
  • Çözümlü Lineer Cebir Alıştırmaları, Arif Sabuncuoğlu, Nobel akademik yayıncılık, 2015
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki bilgi yeterlilikleri ile ilişkilidir: 1. Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. 2. Alanı ile ilgili temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar 3. Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır. Bu ders TYYÇ’deki aşağıdaki yeterliliklerle ilişkilidir: 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2.Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme 3-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav, küçük sınavlar ve yıl sonu sınavları dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci verilen bir vektör uzayının bazını ve boyutunu bulur.
  2. Öğrenci verilen bir lineer dönüşüme karşılık gelen matrisi bulur.
  3. Öğrenci bir matrisin öz değerlerini ve ona karşılık gelen öz vektörlerini bulur.
  4. Öğrenci verilen bir iç çarpım uzayının uzayının ortonormal bazını bulur.
  5. Öğrenci, verilen bir matrisi köşegenleştirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-633333
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-1033333

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Vektör uzaylarına girişİlgili kaynakların okunması
2Vektör uzayının bazı ve boyutu kavramlarıİlgili kaynakların okunması
3Alt vektör uzaylarıİlgili kaynakların okunması
4Lineer fonksiyonlarİlgili kaynakların okunması
5Lineer dönüşümlerin matris gösterimleriİlgili kaynakların okunması
6Lineer fonksiyonun çekirdek ve görüntü uzaylarıİlgili kaynakların okunması
7Rank-Sıfırlık teoremi ve uygulamalarıİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İç çarpım uzaylarıİlgili kaynakların okunması
10İç çarpım uzaylarıİlgili kaynakların okunması
11Gram- Schmidt ortonormalleştirme teoremiİlgili kaynakların okunması
12Öz değer ve Öz vektörlerİlgili kaynakların okunması
13Diyagonalleştirmeİlgili kaynakların okunması
14Genel tekrar ve soru çözümüİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği130
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Projeler00
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok