Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sayıların ÖğretimiIMO331135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüElif Bahadır
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıSayı sistemleri, çeşitli sayı kümeleri ve bu konular ile ilgili temel kavramların öğretimini gerçekleştirmek; bu konular ile ilgili öğrencilerde oluşabilecek kavram yanılgılarını belirlemek ve çözüm önerileri getirmek
Dersin İçeriğiSayı sistemi kurma, doğal sayılar, doğal sayılarda işlemler, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, çarpanlar ve katları, bölünebilme kuralları, EKOK ve EBOB kavramları ve uygulamaları; Oran, orantı kavramları ve uygulamaları; Reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, kesirler, ondalık gösterimler, yüzdeler; Rasyonel ve irrasyonel sayılar; Kümeler ve kümelerle ilgili temel kavramlar konularının öğretimi (ders içeriğini düzenleme-uygun öğretim materyallerini ve stratejilerini kullanma vb.); Bu konulara ilişkin öğrenci bilgisi (kavramlara ilişkin öğrenci düşüncesini anlama, yorumlama, öğrenci zorluklarını, hatalarını, kavram yanılgılarını ve nedenlerini bilme); Bu konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri (Editörler: Erhan Bingölbali, Mehmet Fatih Özmantar)
  • Matematik Öğretim Yöntemleri: Gerçekçi Matematik Öğretimi ve Matematiksel Modelleme (Arseven,A)
  • Ortaokulda Matematik Öğretimi (Baykul, Y)
  • Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (Adnan BAKİ)
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesinin yönlendirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Çeşitli sayı kümelerinin temel özelliklerini ve birbirleriyle ilişkilerini öğrenir.
  2. EKOK ve EBOB; oran ve orantı konularının uygulamalarını gerçekleştirir.
  3. Kümeler ve kümeler ile ilgili temel konuların öğretiminin nasıl yapılacağını öğrenir.
  4. Sayılar konusu ile ilgili öğrencilerde oluşabilecek kavram yanılgılarını belirler ve çözüm önerileri getirir.
  5. Sayılar konusu ile ilgili temel kavramların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisini kurar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sayı sistemi kurma, doğal sayılar, doğal sayılarda işlemler, değişik tabanlı sayılarİlgili Kaynaklar
2Tam sayılar, çarpanlar ve katları, bölünebilme kurallarıİlgili Kaynaklar
3EKOK ve EBOB kavramları ve uygulamalarıİlgili Kaynaklar
4Sayıların Tarihsel Gelişimiİlgili Kaynaklar
5Reel sayılar, üslü ve köklü çokluklarİlgili Kaynaklar
6Kesirler, ondalık gösterimler, yüzdelerİlgili Kaynaklar
7Rasyonel ve irrasyonel sayılarİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sayılar ve Kavramsal ÖğrenmeSınav Hazırlığı
10Sayılar ile ilgili öğretim materyallerini ve stratejilerini kullanma İlgili Kaynaklar
11İşlenen konulara ilişkin öğrenci düşüncesini anlama ve yorumlamaİlgili Kaynaklar
12İşlenen kavramlara ait öğrenci zorluklarını ve hatalarını incelemeİlgili Kaynaklar
13Sayıların öğretimi ile ilgili kavram yanılgılarını ve nedenlerini incelemeİlgili Kaynaklar
14İşlenen konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisini kurmaİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok