Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Geometri ve Ölçme ÖğretimiIMO332134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıBu dersin amacı etkili geometri ve ölçme öğretimi için gerekli öğretim yöntem ve tekniklerini, ilgili kaynakları ve kullanımını , ölçme ve değerlendirmeyi ve materyal kullanımını kazandırmayı hedefler.
Dersin İçeriğiVan Hiele düşünme düzeyleri; temel geometrik kavramlar, geometrik yapılar, geometrik cisimler; eşlik ve benzerlik; dönüşüm geometrisi, izdüşüm, örüntü ve süslemeler, fraktalar; Pisagor teoremi; ölçmenin doğası, zaman, uzunluk, alan, hacim ve açı ölçme konularının öğretimi (ders içeriğini düzenleme-uygun öğretim materyallerini ve stratejilerini kullanma vb.); bu konulara ilişkin öğrenci bilgisi (kavramlara ilişkin öğrenci düşüncesini anlama, yorumlama; öğrenci zorluklarını, hatalarını, kavram yanılgılarını ve nedenlerini bilme); bu konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Teaching Secondary and Middle School Mathematics, Daniel J. Brahier, 2nd Edition, Allyn and Bacon, 2005
  • • Manouchehri, Azita, Mary C. Enderson, and Lyle A. Pugnucco. "Exploring Geometry with Technology." Mathematics Teaching in the Middle School, 3 (March/April 1998): 436-442.
  • • From Theory to Practice in Mathematics Education, Adnan Baki
  • • Tapan-Broutin M.S.(2010) Computer Interactive Geometry Teaching, Ezgi Bookshop Publications
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci geometri öğretimi ile ilgili bilgi sahibi olur.
  2. Öğrenci problem çözme bakış açısı kazanır.
  3. Öğrenci iki ve üç boyutlu geometrik şekillerin özellikleri analiz eder.
  4. Geometrinin tanımı, yapısı ve gerçek hayatta kullanımını açıklar ve uygular.
  5. Ölçme, zaman uzunluk hacim ile ilgili problemleri çözer.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çocuklarda geometrik düşüncenin gelişmesi ve müfredatı Geometri programlarıİlgli kaynaklar
2Geometri öğretiminin temel ilkeleri ve teknolojiİlgli kaynaklar
3Van Hiele geometri öğrenme düzeyleri.İlgli kaynaklar
4Temel geometri kavramları ve Gerçek dünya uygulamalarıİlgli kaynaklar
5Benzerlik kavramı ve öğretimi.İlgli kaynaklar
6dönüşüm geometrisi, izdüşüm, örüntü ve süslemeler öğretimi.İlgli kaynaklar
7Üç boyutlu geometrik cisimlerin ve uzay geometrisinin öğretimi.İlgli kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Üç boyutlu geometrik cisimlerin öğretimi.İlgli kaynaklar
10Temel geometrik çizimlerin öğretimi (pergel, gönye, cetvel, açıölçer, vb yardımıyla).İlgli kaynaklar
11Pisagor Teoremi İlgli kaynaklar
12Simetri kavramının öğretimi.İlgli kaynaklar
13Geometri alanında sık karşılaşılan kavram yanılgıları.İlgli kaynaklar
14Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası makaleler.İlgli kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)111
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)113
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok