Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Cebir ÖğretimiIMO331235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıBu dersin amacı etkili cebir öğretimi için gerekli öğretim yöntem ve tekniklerini, ilgili kaynakları ve kullanımını , ölçme ve değerlendirmeyi ve materyal kullanımını kazandırmayı hedefler.
Dersin İçeriğiCebirsel düşünme, cebirsel düşünmenin matematik öğretimindeki önemi; cebir öncesi dönem; aritmetik-cebir ilişkisi; genelleştirilmiş aritmetik ve fonksiyonel düşünme; temel cebir kavramları; cebir öğretiminde farklı gösterimler; değişken, cebirsel ifade, eşitlik ve denklem, doğrusal denklemler, özdeşlikler ve eşitsizlikler konularının öğretimi (ders içeriğini düzenleme, uygun öğretim materyallerini ve stratejilerini kullanma vb.); bu konulara ilişkin öğrenci bilgisi (kavramlara ilişkin öğrenci düşüncesini anlama, yorumlama, öğrencilerin yaşadığı zorlukları, hatalarını, kavram yanılgılarını ve bunların nedenlerini bilme); bu konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Teaching Secondary and Middle School Mathematics, Daniel J. Brahier, 2nd Edition, Allyn and Bacon, 2005.
  • • Johnson, K., Herr, T., & Kysh, J. (2004). Crossing the river with dogs: Problem solving for college students. Emeryville, CA: Key College Publishing
  • • Polya, G. (1957). How to solve it: A new aspect of mathematical Method. (2nd ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press.
  • • Burns, M. (1992). About teaching mathematics: A K-8 resource. Sausalito, CA: Marilyn Burns Educational Associates.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Aritmetikten cebire geçiş ve cebirsel düşünmeyi değerlendirir.
  2. Cebir öğretiminde farklı gösterimleri kullanır
  3. Cebir öğretimindeki kavram yanılgılarını tespit eder.
  4. Cebirsel düşünmede temel kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirirler.
  5. Öğrenciler, problem çözme yoluyla yeni matematiksel bilgiler kazanırlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Cebirsel Düşünme ve matematik için önemi.Yok
2Aritmetik ve Cebir İlişkisi.Yok
3Cebir ve öğretiminin tarihsel gelişimi.Yok
4Etkinlik temelli cebir öğretimi.Yok
5Cebir öğretiminde materyal kullanımı.Yok
6Tasarım yolu ile cebir öğretimi.Yok
7Cebirsel muhakemenin gelişiminde modelleme perspektifi.Yok
8Ara Sınav 1
9Kavramsal Anlama Yok
10Diğer ülkelerde cebir öğretim örnekleri.Yok
11Cebirsel düşünme gelişiminde öğrenci zorlukları ve kavram yanılgıları.Yok
12Müfredattaki CebirYok
13Cebirsel düşünme ile ilgili araştırmaların incelenmesi.Yok
14Cebirsel düşünme ile ilgili araştırmaların incelenmesi.Yok
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)111
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)113
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok