Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Olasılık ve İstatistik ÖğretimiIMO332234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüZehra Taşpınar
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıÖğrencilerin temel düzeyde ihtiyaç duyacakları istatistik ve olasılık konuları ilgili kavram ve fikirleri geliştirmelerini, bu kavramlar ve fikirler arasında anlamlı ilişkiler kurmalarını sağlamak ve istatistiksel düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiOlasılıkla ilgili temel kavramlar, olasılık çeşitleri, olasılık simülasyonları ve olasılık dağılımları; veri toplama, verilerin organize edilmesi, gösterimi ve analizi, dağılım kavramı, sıklık dağılımları, merkezî eğilim ölçüleri ve dağılım ölçüleri konularının öğretimi (ders içeriğini düzenleme-uygun öğretim materyallerini ve stratejilerini kullanma vb.); bu konulara ilişkin öğrenci bilgisi (kavramlara ilişkin öğrenci düşüncesini anlama, yorumlama, öğrencilerin yaşadığı zorlukları, hatalarını, kavram yanılgılarını ve bunların nedenlerini bilme); bu konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Van de Walle, J.A., Karp, K.S., & Bay Williams, J.M. (2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. 8th Edition. Boston: Pearson.
  • • Teaching Secondary and Middle School Mathematics, Daniel J. Brahier, 2nd Edition, Allyn and Bacon, 2005.
  • Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (Adnan BAKİ)
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Olasılık ve istatistik ile ilgili kavramların dayandığı temelleri ve öğrenme kuramlarını göz önünde bulundurarak etkili öğrenme için etkinlikler hazırlar.
  2. Olasılık ve istatistik ile ilgili kavramları öğrencilerin nasıl algıladıklarını analiz eder.
  3. Olasılık ve istatistik öğretimde kullanılan araç-gereç, teknoloji ve materyallerin öğretime katkılarını takdir eder.
  4. İşbirliğine dayalı çalışmanın öneminin farkında olur.
  5. 5-8. sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan bir konuda ders planı tasarlar ve uygular.
  6. Problem kurma becerisine sahiptir.
  7. Öğrenme ve öğretme etkinliklerine katılmaktan zevk alır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-1-------
PÇ-2-------
PÇ-3-------
PÇ-4-------
PÇ-5-------
PÇ-6-------
PÇ-7-------
PÇ-8-------
PÇ-9-------
PÇ-10-------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Olasılıkla ilgili temel kavramlar ve müfredat ve ilgili programlarYok
2Olasılık çeşitleriYok
3Olasılık simülasyonları ve olasılık dağılımları.Yok
4Veri ToplamaYok
5Verilerin organize edilmesi, gösterimi ve analizi ve problem kurmaYok
6Dağılım kavramı, sıklık dağılımlarYok
7Merkezî eğilim ölçüleri ve dağılım ölçüleri ve problem kurmaYok
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9 Olasılık ve İstatistik ile ilgili temel kavramların öğretim yaklaşımlarıYok
10Olasılık ve İstatistik konusundaki kavram yanılgıları ve nedenleriYok
11Olasılık ve İstatistikin günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisiYok
12 Olasılık ve İstatistik öğretiminde kullanılabilecek materyallerYok
13Olasılık ve İstatistik konularında öğrenci düşünüşünü analiz etmeYok
14Teknoloji Destekli Olasılık ve İstatistikYok
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok