Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik Öğretiminde İlişkilendirmeIMO333234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüZehra Taşpınar
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Elif Bahadır, Zehra Taşpınar
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğretmen adaylarının matematiksel kavramlar arası, kavramların farklı gösterimleri, matematiksel kavramların günlük yaşam ile ve farklı disiplinlerle ilişkilendirme yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiKavramlar ve işlemler arasında ilişki kurma; matematiksel kavram ve kuralları farklı gösterim biçimleri ile ifade etme; farklı matematik kavramlarını birbiri ile ilişkilendirme; matematiği diğer derslerle ilişkilendirme; matematiği günlük hayatla ilişkilendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • BINGÖLBALI, Erhan; COŞKUN, Medine. İlişkilendirme Becerisinin Matematik Öğretiminde Kullanımının Geliştirilmesi İçin Kavramsal Çerçeve Önerisi. EĞİTİM VE BİLİM, [S.l.], v. 41, n. 183, feb. 2016. ISSN 1300-1337. Erişim Adresi: . Erişim Tarihi: 12 Nov. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4764.
  • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı:Bu ders aşağıdaki MEB mesleki beceri yeterlikleri le doğrudan ilişkilidir: • Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur. • Derslerini öğrencilerin günlük yaşamları ile ilişkilendirir. • Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlik hazırlar. TYYÇ’ deki Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan; • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde, anlatım, tartışma, soru-cevap, ters-yüz öğrenme ve işbirlikli öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve Değerlendirme Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, arasınav ve final sınavları ile birlikte, haftalık okumalar yapılarak, her öğrencinin, okuduğu metne yönelik tartışması, ayrıca, son haftalarda oluşturulan ders planları da değerlendirme sistemine dâhil edilmiştir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Matematiksel kavramların birbiri ile ve alt kavramlar ile ilişkilendirmesini yapar
  2. Kavramların farklı gösterimleri arasında ilişkilendirme yapar
  3. Matematiksel kavramların gerçek hayat bağlamında kullanımlarını inceler
  4. Matematiksel kavramların farklı disiplinler ile bağlantısını inceler
  5. Ortaokul matematik öğretiminde ilişkilendirme süreçleriyle ilişkili bir mikro öğretim ders tasarısı hazırlar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, İzlencenin incelenmesi, Matematik Eğitiminde ‘ilişkilendirme’ kavramı
2Matematik eğitiminde ilişkisel ve işlemsel anlama
3Matematik Eğitiminde kavramlar ile diğer kavramlar arasındaki ilişki
4Kavram ile alt kavramları ve alt kavramların kendi arasında ilişki kurma
5Kavram ile alt kavramları ve alt kavramların kendi arasında ilişki kurma
6Kavramın farklı gösterimleri arasında ilişkilendirme
7Kavramın farklı gösterimleri arasında ilişkilendirme
8Ara Sınav 1
9Kavramı bir bağlam içerisinde tartışma
10Gerçek hayattan sözel örnek verme
11Kavramı farklı bir disiplin bağlamı içerisinde ele alma
12Tüm ilişkilendirme süreçleri ile ilgili ders planları hazırlama
13Tüm ilişkilendirme süreçleri ile ilgili ders planları hazırlama
14Final
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok