Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretmenlik Uygulaması-1IMO4301510260
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüElif Bahadır
Dersi Veren(ler)Elif Bahadır
Asistan(lar)ıYasin UTKU ALEV
Dersin AmacıEğitim kurumlarında günlük etkinlik programında yer alan eğitim etkinlikleri ile ilgili gözlemler yapmak, özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı mikro öğretim uygulamalarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek
Dersin İçeriğiAlana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Hacı Sulak/ Hidayet Sulak/Önder Pilten/Ahmet Doğan. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. EĞİTİM KİTABEVİ
  • Vedat Aktepe, Elvan Yalçınkaya. Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması.PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB in mesleki beceri yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. Yeterlilikler ve yeterlilik göstergeleri olarak Eğitim Öğretimi planlama- eğitim Öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar Öğrenme Ortamları oluşturma- bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlama Öğrenme öğretme sürecini yönetme- Öğrenme ve öğretme sürecini etkili bir şekilde yürütme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri yetkinlikler bölümünde yer alan öğrenme yetkinliği, iletişim ve sosyal yetkinlik ve alana özgü yetkinlikler bölümlerinde yer alan • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 2. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır. 3. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır, zayıf yönlerini geliştirir. 4. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. • Öğrenme Yetkinliği Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 3. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 4. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. • İletişim ve Sosyal Yetkinliği 1.Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/ gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler. 2.Alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir . 3. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini bilimsel bilgilerle destekleyerek kişilerle paylaşır. • Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, işbirlikli öğrenme, mikro öğretim ve grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. • Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki uygulama okullarında anlattıkları derslerin mikro öğretim ile kaydedilmesi ve grup olarak derse dair görüşlerin alınması yapılmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir seçtiği bir konunun kazanımlarına ve sınıf düzeyine uygun olacak şekilde ders planı hazırlama bu ders planını hazırlarken diğer disiplinlerle ilişkisine değinme ve üniteye dair ölçme araçları hazırlama etkinlikleri grup olarak yapılır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Meslek alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı bir dersin hazırlık çalışmalarını yapar.
  2. Eğitim programında yer alan kazanımlara uygun öğrenme ortamları düzenler.
  3. Meslek alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı bir dersi işler.
  4. Sınıf içinde istenmeyen davranışları önleme ve baş etme yollarını fark eder.
  5. Öğretmenlik mesleki bilgi ve becerileri açısından öz değerlendirme yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma
2Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma
3Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma
4Alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma
5Alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma
6Alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma
7Alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Alana özgü değerlendirme materyali geliştirme
10Alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme
11Alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme
12Oğretim ortamlarını hazırlama
13Oğretim ortamlarını hazırlama
14Sınıfı yönetme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama136
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler330
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok