Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik Öğretiminde Kavram YanılgılarıIMO443123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüElif Bahadır
Dersi Veren(ler)Elif Bahadır, Hasan Ünal, Zehra Taşpınar
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıÖğrencileri matematiksel kavramlar ile ilgili kavram yanılgıları hakkında bilgilendirmek ve kavram yanılgıları için çözüm önerileri getirmek
Dersin İçeriğiMatematiksel hata, zorluk ve kavram yanılgısı; kavram yanılgısı çeşitleri, matematiksel kavramlar ve alan yazında bu kavramlarla ilişkili yaygın yanılgılar; ortaokul öğrencilerinin düşünme süreçlerini ortaya çıkarıcı sorgulama teknikleri; konu alanın özelliklerine ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre kavram yanılgılarına ilişkin çözüm önerileri üretme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri (Editörler: Erhan Bingölbali, Mehmet Fatih Özmantar)
  • Matematik Öğreniminde Kavram Yanılgıları ve Zorluklar (Doç. Dr. Alattin URAL)
  • Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları (Editörler: Aysun Nüket Elçi, Esra Bukova Güzel, Berna Cantürk Günhan, Emre Ev Çimen)
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Alan Bilgisi Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. Alanın öğretim proğramını öğeleri ile açıklar Alanın öğretim proğramını diğer öğretim proğramları ile ilişkilendirir. Alanın öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji yöntem ve teknikleri karşılaştırır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı beceriler alanının bilişsel ve uygulamalaı basamaklarındaki 1.Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. • Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, işbirlikli öğrenme, mikro öğretim ve grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki uygulamalarda matematik eğitiminde farklı sınıf düzeylerindeki ünite kazanımlardaki kavram yanılgılarının tartışılması bu kavram yanılgısına sebep olabilecek yanlış uygulamaların belirlenmesi ve uygun öğretim metotlarının geliştirilmesi ve belirlenmesi amacıyla grup çalışmaları yapılmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir seçtiği bir konunun kazanımlarına ve sınıf düzeyine uygun olacak şekilde ders planı hazırlama bu ders planını hazırlarken kavram yanılgısına mahal vermeyecek şekilde uygulamaların belirgin hale getirilmesi ve konuya uygun ölçme araçları hazırlama etkinlikleri grup olarak yapılır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Matematiksel hata, zorluk ve kavram yanılgısı kavramlarını öğrenir.
  2. Kavram yanılgısı çeşitlerini öğrenir.
  3. Çeşitli matematiksel kavramları ve alan yazında bu kavramlarla ilişkili yaygın yanılgıları öğrenir.
  4. Ortaokul öğrencilerinin düşünme süreçlerini ortaya çıkarıcı sorgulama tekniklerini öğrenir.
  5. Konu alanın özelliklerine ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre kavram yanılgılarına ilişkin çözüm önerileri üretir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matematiksel hata, zorluk ve kavram yanılgısı kavramları ve birbirleri ile ilişkileri İlgili Kaynaklar
2Kavram yanılgılarının çeşitleri İlgili Kaynaklar
3Kavram yanılgılarının sebepleri İlgili Kaynaklar
4Ortaokul öğrencilerinin düşünme süreçlerini ortaya çıkarıcı sorgulama teknikleriİlgili Kaynaklar
5Toplama ve çıkarma kavramları hakkındaki kavram yanılgıları ve çözüm önerileriİlgili Kaynaklar
6Kesirler konusundaki kavram yanılgıları ve çözüm önerileri İlgili Kaynaklar
7Sayılarda basamak değeri kavramında öğrencilerin yaşadığı zorluklar ve çözüm önerileri İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Tam sayılara ilişkin zorluklar ve çözüm önerileri Sınav Hazırlığı
10Negatif sayılara ilişkin zorluklar ve çözüm önerileri İlgili Kaynaklar
11Simetri kavramının öğrenim ve öğretiminde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri İlgili Kaynaklar
12Olasılık konusunun öğretiminde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri İlgili Kaynaklar
13Birinci dereceden tek bilinmeyenli denklemler ile ilgili kavram yanılgıları ve çözüm önerileri İlgili Kaynaklar
14Oran ve orantı konusunun kavramsal öğreniminde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileriİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok