Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mantıksal Akıl YürütmeIMO444123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıÖğretmen adaylarının çıkarım yapma, önermelerin geçerliliğini savunma, genellemelerde bulunma, mantıksal örüntüleri kullanarak stratejiler yapılandırma gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlayarak matematiğin mantıksal akıl yürütme süreçlerini doğru ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriğiÇıkarımların doğruluğunu ve geçerliliğini savunma, mantıklı genellemelerde ve çıkarımlarda bulunma; bir matematiksel durumu analiz ederken matematiksel örüntü ve ilişkileri açıklama ve kullanma; yuvarlama, uygun sayıları gruplandırma, ilk veya son basamakları kullanma gibi stratejileri veya kendi geliştirdikleri stratejileri kullanarak işlem ve ölçümlerin sonucuna dair tahminlerde bulunma; belirli bir referans noktasını dikkate alarak ölçmeye ilişkin tahminde bulunma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (Adnan BAKİ)
 • Matematik Öğretim Yöntemleri: Gerçekçi Matematik Öğretimi ve Matematiksel Modelleme (Arseven,A)
 • Ortaokulda Matematik Öğretimi (Baykul, Y)
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Çıkarım yapma ve akıl yürütme süreçlerini bilir.
 2. Farklı düşünme süreçleri içerisinde genellemelerde bulunur.
 3. Herhangi bir matematiksel durumu örüntü ve ilişkileri açıklayarak ve kullanarak analiz eder.
 4. Yuvarlama yaparak işlem ve ölçümler hakkında tahminlerde bulunur.
 5. Uygun sayıları gruplandırarak işlem ve ölçümler hakkında tahminlerde bulunur.
 6. İlk ve son basamakları kullanarak işlem ve ölçümler hakkında tahminlerde bulunur.
 7. Kendi stratejilerini kullanarak işlem ve ölçümler hakkında tahminlerde bulunur.
 8. Belirli bir referans noktasını kullanarak ölçmeye ilişkin tahminlerde bulunur.
 9. Ortaokul matematiğinde mantıksal akıl yürütme süreçleriyle ilişkili bir mikro öğretim ders tasarısı hazırlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9
PÇ-1---------
PÇ-2---------
PÇ-3---------
PÇ-4---------
PÇ-5---------
PÇ-6---------
PÇ-7---------
PÇ-8---------
PÇ-9---------
PÇ-10---------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Akıl yürütme ile ilgili temel kavramlar ve akıl yürütme türleri.Yok
2Çıkarımların doğruluğunu ve geçerliliğini savunma.Yok
3Mantıklı genellemelerde ve çıkarımlarda bulunma.Yok
4Akıl yürütmede örüntü ve ilişkilerin rolü.Yok
5Akıl yürütmede kullanılan stratejiler.Yok
6Tahminde bulunma.Yok
7Tümevarım.Yok
8Ara Sınav 1
9Soyutlama ve Soyut DüşünmeYok
10Kusurlu akıl yürütme.Yok
11Metforik Dşünme ve Analoji.Yok
12İşlenen konulara ilişkin öğrenci düşüncesini anlama ve yorumlama.Yok
13İşlenen kavramlara ait öğrenci zorluklarını ve hatalarını inceleme.Yok
14İşlenen konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkisini kurma.Yok
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok