Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik Öğretiminde ModellemeIMO443224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüZehra Taşpınar
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV
Dersin AmacıBu derste öğrencilerin matematiksel modelleme kavramı ve modelleme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları, farklı modelleme problemleri üzerinde çalışmaları, kendilerinin de modelleme problemleri geliştirmeleri, sınıf içi modelleme uygulamaları hakkında bilgilenmeleri, modelleme uygulamaları tasarlamaları, farklı örnekler üzerinden modelleme problemi çözen öğrencilerin sergiledikleri çözüm yaklaşımları ve düşünme süreçlerini inceleyip değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiMatematiksel modelleme ve problem çözme; matematik öğretiminde modeller ve modelleme süreci; modelleme döngüsü (problemi tanımlama, manipülasyon, tahmin ve doğrulama), model geliştirme basamakları; model geliştirme prensipleri; modelleme etkinliklerinin matematik sınıflarında uygulanması ve öğretmenin rolü; matematiksel modelleme etkinlikleri hazırlama ve öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerinin izlenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Haines, C., Galbraith, P., Blum, W & Khan, S. (Eds): Mathematical Modelling (ICTMA 12). Education, engineering and economics. Chichester: Horwood Publishing
  • Blum, W., Galbraith, P., Henn, H.-W. & Niss, M. (Eds): Modelling and Applications in Mathematics Education. New York: Springer
  • OECD (2001): Knowledge and Skills for Life. First Results from PISA 2000. Paris: OECD.
  • Blum, W., Galbraith, P.L., Henn, H-W. & Niss, M. (eds). Modelling and Applications in Mathematics Education. 14th ICMI Study. New York, USA: Springer
  • Lesh, R. & Doerr, H.M. (eds). Beyond Constructivism: Models and Modeling Perspectives on Mathematics Problem Solving, Learning and Teaching. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB ölçme ve değerlendirme mesleki bilgi ve beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: . Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin bilgisini öğretim süreçleri ile ilişkilendirir. . Öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımını sağlar . Derslerini öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirir. TYÇÇ'deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği altında yer alan; - bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevleri etkin bir şekilde yerine getirir. yeterlikleriyle ilişkilidir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve Değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirmesinde, yıl sonu sınavı ile birlikte, ödevler, etkinlik tasarımları, etkinliklerin mikro öğretim uygulamaları da değerlendirmeye dahil olacaktır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Matematiksel modelleme kavramını ve modelleme süreçlerini açıklar.
  2. Matematiksel modellemeye yönelik etkinlik ve problem durumlarını çözer
  3. Matematiksel modellemeye yönelik etkinlik ve farklı problem durumları tasarımını yapar.
  4. Matematiksel modellemeye dayalı etkinliklerin sınıf içinde uygulanmasına yönelik mikroöğretim uygulamaları gerçekleştirir.
  5. Matematiksel modellemeye dayalı problemlerin değerlendirmesini yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, izlencenin incelenmesi, model ve matematik eğitiminde model kullanımı
2Model ve modelleme arasındaki ilişki, matematiksel modelleme (Örnek modeller)
3Matematiksel modelleme süreci ve literatürde yer alan farklı modelleme süreçlerinin incelenmesi
4Matematiksel modellemenin matematik öğretiminde yeri ve önemi
5Farklı modelleme perspektifleri (farklı perspektiflere göre örnek etkinlikler)
6Matematiksel modelleme yeterlikleri
7Matematiksel modelleme süreci ve modelleme yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Farklı modelleme perspektiflerine göre modelleme etkinliklerinin özellikleri
10Modelleme etkinliklerinin sınıf ortamında uygulanma süreci
11Örnek etkinlikler tasarım süreci
12Örnek etkinlikler tasarım süreci
13Mikro-öğretim uygulamaları
14Mikro-öğretim uygulamaları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama120
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop120
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer113
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok