Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kültür ve MatematikIMO202024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüElif Bahadır
Dersi Veren(ler)Elif Bahadır, Hasan Ünal
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıDersin amacı öğretmen adaylarına Matematik ve Kültür arasındaki ilişkilerin tanıtılması
Dersin İçeriğiDersin içeriğini matematiksel kavramları kendi kültürel bağlamlarında tanımlamak ve farklı kültürlerin matematiksel düşünce yapıları ile matematik arasındaki bağlantı ve bu bağlantılara yönelik yapılan araştırmalar oluşturmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • EtnoMatematik Matematik Dünyasına Çok Kültürlü Bir Bakış, Marcia Ascher, Okyanus Yayınları
  • Matematiğin Kültürel Tarihi, Zeki Tez, Doruk Yayınları, 2011
  • Matematik felsefesinde köşe taşları, Bekir S. Gür, Nesin Yayınları, 2017
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, MEB Tutum ve Değerler Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. Milli Manevi ve evrensel değerler altındaki Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılı olma Öğrencilerin milli ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur. Ayrıca aşağıdaki MEB Alan Bilgisi Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. Alanın öğretim proğramını öğeleri ile açıklar Alanın öğretim proğramını diğer öğretim proğramları ile ilişkilendirir. Alanın öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji yöntem ve teknikleri karşılaştırır. Bunun yanında TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı beceriler alanının bilişsel ve uygulamaları basamaklarındaki Ulusal ve uluslar arası kültürleri tanır Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. Öğrenme yetkinliği alanında Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. • Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, işbirlikli öğrenme, soru cevap, münazara ve grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki uygulamalarda matematik ve kültür ilişkisini ve matematik eğitimine yansımaları tartışmalı ve grup çalışması olarak yapılır. matematik eğitiminde farklı sınıf düzeylerindeki ünite kazanımlardaki kültür ve matematik ilişkisinin tartışılması ve uygun öğretim metotlarının geliştirilmesi ve belirlenmesi amacıyla grup çalışmaları yapılmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir seçtiği bir konunun kazanımlarına ve sınıf düzeyine uygun olacak şekilde ders planı hazırlama bu ders planını hazırlarken kültür ve matematik uygulamalarının belirgin hale getirilmesi ve konuya uygun ölçme araçları hazırlama etkinlikleri grup olarak yapılır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler bilimsel okuryazarlık kavramını anlar.
  2. Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verir.
  3. Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark eder.
  4. Öğrenciler kişisel, yerel ve ulusal problemlerle ilgili çözüm önerisi sunar.
  5. Öğrenciler matematik ve kültürün birbirlerini nasıl etkilediğini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matematik ve kültür ilişkisi hakkında genel bilgilendirme
2Matematiksel kavramları kendi kültürel bağlamlarında tanımlamak
3Farklı kültürlerin matematiksel düşünce yapıları
4Etnomatematik alanında yapılan araştırmaların temel prensipleri
5Etnomatematik alanında yapılan araştırmaların temel prensipleri
6Matematik-antropoloji-dil bilimi arasındaki ilişki
7Matematik-antropoloji-dil bilimi arasındaki ilişki
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kültürel öğeler ile matematik ilişkisi
10Sınıf içi uygulamalara etnomatematik çalışmalarını dâhil etmenin önemi
11Sınıf içi uygulamalara etnomatematik çalışmalarını dâhil etmenin önemi
12Farklı kültürel bağlamlara yönelik sınıf içi matematik etkinlikleri tasarlama
13Farklı kültürel bağlamlara yönelik sınıf içi matematik etkinlikleri tasarlama
14Farklı kültürel bağlamlara yönelik sınıf içi matematik etkinlikleri tasarlama
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev330
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev310
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok