Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İlkokul Matematik ÖğretimiIMO203024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüZehra Taşpınar
Dersi Veren(ler)Elif Bahadır, Hasan Ünal, Zehra Taşpınar
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıÖğretmen adaylarına matematik öğretiminin amaçlarını, matematik öğretiminde kullanabilecekleri temel strateji ve yöntemleri kavratmak
Dersin İçeriğiİlkokul matematik öğretiminin amaçları, temel ilkeleri; ilkokul matematik dersi öğretim programının amaç, içerik, felsefi yaklaşım, öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme teknikleri açısından incelenmesi; ilkokul öğrencilerinde matematiksel anlama, kavram yanılgıları ve zorluklar; ilkokul matematik derslerinde ölçme ve değerlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Gür, Hülya.2006; Matematik öğretimi , Lisans Yayınevi,
 • Baki ,Adnan.2008; Kuramdan Uygulamya Matematik Eğitimi, Harf yayınevi, Ankara
 • Baykul, Yaşar.2005; İlköğretimde Mateamtik Öğretimi, Pegama Yayınevi, Ankara
 • Olkun, Sinan; Toluk Uçar, Zülbiye.2007; İlöğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi, Maya Akademi Yayınevi,Ankara
 • Altun, Murat .2005; Matematik Öğretimi, Aktüel yayınevi, Bursa
 • Küçük Çocuklar için MATEMATİĞİ ANLAMA - UNDERSTANDING MATHEMATICS for Young Children - A guide for teachers of children 3–8
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. - Öğrenme ve öğretme sürecini etkili bir şekilde yürütür. - Ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan - Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve uygulamalı bilgi altında yer alan - Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru cevap, işbirlikli öğrenme ve örnek olay yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, matematik öğretimin amacı ve ilkelerini açıklayabileceklerdir
 2. Öğrenciler, matematik öğretirken kullanacağı yöntemler hakkında bilgi ve beceriye sahip olabileceklerdir
 3. Öğrenciler, matematik öğretirken bilgi teknolojilerinden yararlanabileceklerdir
 4. Öğrenciler, matematik programının içeriği hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir
 5. Öğrenciler, ilkokul matematik konularının içeriği hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri Matematik öğretiminin tarihçesi
2Matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme öğrenme stratejileri Belli başlı öğrenme teorileri ve matematik öğreniminde kullanımı
3İlköğretim matematik programının kapsamı , amacı ve özellikler Matematik eğitiminde önemli beceriler
4Grup çalışması yoluyla öğrenme Problem çözme yoluyla öğrenme
5Çocukta sayı kavramının gelişimi Doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri Programdaki kazanımlara uygun etkinlik örnekleri
6Doğal sayılarla toplama ve çıkarma Program kazanımlarına uygun doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerine yönelik etkinlik örnekleri
7Doğal sayılarla çarpma Program kazanımlarına uygun doğal sayılarla çarpma işlemine yönelik etkinlik örnekleri
8Ara Sınav 1
9Kesirler, Kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri Kesirlerin farlı anlamları, kesir modelleri Program kazanımlarına uygun örnek kesir etkinlikleri Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
10Denk kesir ve kesirlerin karşılaştırılması Program kazanımlarına uygun örnek etkinlikler Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
11ondalık kesirlerle işlemler Programa uygun ondalık kesirlere işlemlere yönelik etkinlik örnekleri Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
12Ondalık kesirler Program kazanımlarına uygun ondalık kesirlerle ilgili etkinlik örnekleri Öğretmen adaylarının öğretme pratikleri
13İlkokul matematik derslerinde ölçme ve değerlendirme
14İlkokul matematik derslerinde ölçme ve değerlendirme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok