Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik Ders Kitabı İncelemesiIMO204024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Elif Bahadır, Zehra Taşpınar
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıMatematik ders kitabının taşıması gereken özellikleri çeşitli açılardan incelemek
Dersin İçeriğiDers kitabında olması gereken fiziksel, eğitsel, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri ve standartlar; ders kitaplarının içeriklerinin programa uygunluğu; mevcut ders kitaplarından bazılarının içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkı, öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan incelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Matematik (Komisyon/Nobel Akademik Yayıncılık)
  • Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Leyla Küçükahmet/Nobel Yayın Dağıtım)
  • Matematik Ders Kitapları
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Ders kitabında olması gereken fiziksel ve eğitsel özellikleri öğrenir.
  2. Ders kitabında olması gereken görsel tasarım ve dil anlatım özelliklerini ve standartları öğrenir.
  3. Ders kitaplarının içeriklerinin programa uygunluğunu inceler.
  4. Mevcut ders kitaplarından bazılarını içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format açılarından inceler.
  5. Mevcut ders kitaplarından bazılarını ilgi çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkı, öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan inceler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders Kitaplarının matematik eğitimindeki yeri ve önemi ve ilgili mevzuatİlgili Kaynaklar
2Matematik Ders Kitaplarının Tarihsel Gelişimi ve Etkileyen Faktörlerİlgili Kaynaklar
3Ders kitabının bilişsel tasarımı ve 5-8 Matematik Programı karşılaştırılmasıİlgili Kaynaklar
4Ders kitablarındaki öğretim tasarımıİlgili Kaynaklar
5Ders kitablarındaki ölçme ve değerlendirme İlgili Kaynaklar
6Ders kitaplarındaaki matematiksel görevler ve ulusal ve uluslararsı sınavlar (TİMSS, PİSA)İlgili Kaynaklar
7Mevcut ders kitaplarında etkinlikleri ve değerlendirilmesiİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ders Kitaplarının Sınıfta Kullanımı (Öğretmen &Öğrenci )İlgili kaynaklar
10Ders Kitapları motivasyon tasarımı ve analiziİlgili Kaynaklar
11Ulusal ve Uluslararası Ders Kitapları karşılaştırma analiziİlgili Kaynaklar
12Ders Kitaplarındaki problemlerin Bilişsel Seviyeleriİlgili Kaynaklar
13Ders Kitapları ve Teknoloji İlgili Kaynaklar
14Ders Kitapları ve İlişkilendirme İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok