Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik Eğitiminde ÖzdüzenlemeIMO206024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıÖğretmen adaylarının özdüzenleme ve üstbiliş kavramları hakkında bilgi sahibi olmasını, özdüzenlemeli öğrenme süreçlerini yönetebilmesini, özdüzenlemeli öğrenmeyi destekleyen sınıf ortamları oluşturabilmesini ve kendi özdüzenleme becerilerini geliştirebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiÖzdüzenleme ve özdüzenlemeli öğrenme süreçleri; matematik eğitiminde özdüzenlemeli öğrenmenin amacı ve önemi; matematik öğretiminde özdüzenlemeli öğrenenin özellikleri ve özdüzenlemeli öğrenme stratejileri; özdüzenlemeli öğrenmeyi destekleyen sınıf ortamları ve öğretim uygulamaları; üstbiliş; öğretmenlerde özdüzenleme; üstbiliş ve özdüzenleme becerilerinin değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Franken (2007). Human Motivation (6th ed.). Belmont, CA: Thomson/Wadsworth
  • Stipek, D. (2002). Motivation to learn: From theory to practice (4th edition). Needham Heights, MA: Allyn
  • Akış-Mutluluk Bilimi Mihaly Csikszentmihalyi
  • Özdüzenleme - Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi, Stratejiler Ve Öneriler(G, Sakız)
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Özdüzenleme ve üstbiliş kavramlarını kavrar, bu kavramların önemi hakkında fikir sahibi olur.
  2. Öğrencilerin özdüzenlemeli öğrenme süreçlerine katkı sağlar.
  3. Matematik öğretiminde özdüzenlemeli öğrenenin özelliklerini bilir ve bu tür öğrencileri takdir eder.
  4. Özdüzenlemeli öğrenme stratejilerinin kullanımı konusunda öğrencilere rehberlik etmeyi değerli bulur.
  5. Özdüzenlemeli öğrenmeyi destekleyen sınıf ortamları ve öğretim uygulamaları geliştirir.
  6. Kendi özdüzenleme becerilerini yönetir ve geliştirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Özdüzenleme ile ilgili temel kavramlar.Yok
2Matematik eğitiminde özdüzenlemenin amacı ve önemi.Yok
3Matematik öğretiminde özdüzenlemeli öğrenenin özellikleri.Yok
4Matematik eğitiminde özdüzenlemeli öğrenme stratejileri.Yok
5Özdüzenlemeli öğrenmeyi destekleyen sınıf ortamları.Yok
6Özdüzenlemeli öğrenmeyi destekleyen öğretim uygulamaları.Yok
7Üstbiliş.Yok
8Ara Sınav 1
9Öz düzenleme ve kavramsal anlamaYok
10Üstbiliş ve özdüzenleme becerilerinin değerlendirilmesi.Yok
11Üstbiliş ve özdüzenleme becerilerinin değerlendirilmesi.Yok
12Üstbiliş ve özdüzenleme becerilerinin değerlendirilmesi.Yok
13Üstbiliş ve özdüzenleme becerilerinin değerlendirilmesi.Yok
14Üstbiliş ve özdüzenleme becerilerinin değerlendirilmesi.Yok
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok