Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik Sınıflarında İletişimIMO211024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıÖğretmen adaylarının matematiğin kendine özgü olan sembolleri ve terminolojisini fark etmelerini sağlatmak. Matematiğin sembol ve terminolojisini etkili ve doğru kullanmalarını, matematik dilini matematiğin kendi içinde ve farklı disiplinlerde uygun ve etkili şekilde kullanabilmeyi sağlamak. Matematiksel düşünceleri somut model, şekil, resim, grafik, tablo, sembol vb. farklı temsiller kullanarak ve sözlü, yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamak. Günlük dili matematiksel dil ve sembollerle ilişkilendirebilmek. Matematiksel dili günlük dil ve sembollerle ilişkilendirebilmek. Matematiksel düşüncelerin doğruluk ve anlamını yorumlamayı sağlar.
Dersin İçeriğiMatematiğin kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dil olduğunu fark etme, matematiğin sembol ve terimlerini etkili ve doğru kullanma, matematiksel dili matematiğin kendi içinde, farklı disiplinlerde ve yaşantısında uygun ve etkili bir biçimde kullanma, somut model, şekil, resim, grafik, tablo, sembol vb. farklı temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşünceleri ifade etme; matematiksel düşünceleri sözlü ve yazılı ifade etme, günlük dili, matematiksel dil ve sembollerle, matematiksel dili, günlük dil ve sembollerle ilişkilendirme; matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (Adnan BAKİ)
  • • İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri (Editörler: Erhan Bingölbali, Mehmet Fatih Özmantar)
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Matematiksel sembol ve terminolojiyi etkili ve doğru kullanmayı bilir.
  2. Matematik dilini kendi içinde ve farklı disiplinlerde uygun ve etkili kullanmayı bilir.
  3. Matematiksel düşünceleri farklı temsiller ile yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
  4. Günlük dili matematiksel dil ve semboller ile ifade edebilmeyi bilir.
  5. Matematiksel dili günlük dil ve semboller ile ifade edebilmeyi bilir.
  6. Matematiksel düşüncelerin doğruluk ve anlamını yorumlamayı bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matematiksel semboller ve matematiksel terminoloji.Yok
2Matematiğin sembol ve terimlerini etkili ve doğru kullanma.Yok
3Matematiksel dili matematiğin kendi içinde, farklı disiplinlerde ve yaşantısında uygun ve etkili bir biçimde kullanma.Yok
4Somut model, şekil, resim, grafik, tablo, sembol vb. farklı temsil biçimlerini kullanarak matematiksel düşünceleri ifade etme.Yok
5Matematiksel düşünceleri sözlü ve yazılı ifade etme.Yok
6Günlük dili, matematiksel dil ve sembollerle, matematiksel dili, günlük dil ve sembollerle ilişkilendirme.Yok
7Matematiksel düşüncelerin doğruluğunu ve anlamını yorumlama.Yok
8Ara Sınav 1
9Yok
10Öğrenci etkinliklerinin değerlendirilmesi.Yok
11Öğrenci etkinliklerinin değerlendirilmesi.Yok
12Öğrenci etkinliklerinin değerlendirilmesi.Yok
13Öğrenci etkinliklerinin değerlendirilmesi.Yok
14Öğrenci etkinliklerinin değerlendirilmesi.Yok
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok