Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik ÖğretimiIMO212024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıÜstün yetenekli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Matematik eğitiminde üstün yetenekli öğrencilerle yapılan uygulamalar hakkında bilgi kazandırmak. Ailelerle birlikte çalışma hususunda bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriğiÜstün yeteneğin tanımı ve temel ilkeleri; üstün yetenekli öğrencilerinin özellikleri; üstün yetenekli öğrencilerinin diğer öğrencilerle olan sosyal ilişkileri ve öğretim durumları, etiketlenmenin avantajları ve dezavantajları; matematik dersinde üstün yetenekli öğrencilerinin desteklenmesi, üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler; üstün yetenekli öğrencilerle uygulamalar ve değerlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bright Challenge: Learning Activities Designed for Able Children and the Enrichment of All 7-11s
  • Enrichment Activities for Mathematically Gifted Pupils by Valsa Koshy
  • Creativity in mathematics and the education of gifted students (Roza Leikin, Abraham Berman, Boris Koichu)
  • USTUN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANAN FARKLILAŞTIRILMIŞ MATEMATİK EĞİTİM PROGRAMLARI
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Üstün yetenekle ilgili temel ilkelerini bilir.
  2. Üstün yetenekli öğrencilerinin özellikleriyle alakalı fikir sahibi olur.
  3. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik matematik eğitimi hakkında fikir sahibi olur.
  4. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Üstün yetenekli öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme durumlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Üstün yeteneğin tanımı ve temel ilkeler.Yok
2Üstün yetenekli öğrencilerinin özellikleri.Yok
3Üstün yetenekli öğrencilerinin diğer öğrencilerle olan sosyal ilişkileri ve öğretim durumları.Yok
4Etiketlenmenin avantajları ve dezavantajları.Yok
5Matematik dersinde üstün yetenekli öğrencilerinin desteklenmesi.Yok
6Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler.Yok
7Üstün yetenekli öğrencilerle uygulamalar ve değerlendirme..Yok
8Ara Sınav 1
9Üstün yetenekli öğrencilerde problem çözmeYok
10Üstün yetenekli öğrenciler için Matematiksel görevler ve tasarımları Yok
11Matematiksel fikirlerin gelişimi üstün yetenekli öğrencilerdeYok
12Öğrenci uygulamalarının değerlendirilmesi.Yok
13Öğrenci uygulamalarının değerlendirilmesi.Yok
14Öğrenci uygulamalarının değerlendirilmesi.Yok
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok