Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik Öğretiminde Materyal TasarımıIMO208024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Elif Bahadır, Hasan Ünal, Zehra Taşpınar
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıMatematik eğitimi alanına özgü öğretim teknolojilerini geliştirmeyi ve kullanmayı öğrenmek
Dersin İçeriğiAlana özgü öğretim teknolojilerini kullanma; yazılım türleri ve kullanım amaçları; alanın öğretiminde kullanılacak materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri; materyal ihtiyaçlarının belirlenmesi; iki ve üç boyutlu öğretim materyallerinin tasarlanması; çalışma yaprakları; saydamlar; VCD, DVD, MP3 ve MP4 dosyaları vb. öğretim materyallerinin geliştirilmesi; farklı öğretim materyallerine yönelik sınıf içi uygulamaların değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Demirel, Ö., Seferoğlu, S., Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: PegemA Yayıncılık.
  • Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı (Elif Bahadır, Eğitim Kitabevi Yayınları)
  • Matematik Öğretiminde Somut Materyaller ve Tasarımları (Gülfem Sarpkaya Aktaş, Pegem Yayınları)
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Matematik eğitimi alanına özgü öğretim teknolojilerini kullanmayı öğrenir.
  2. Alanın öğretiminde kullanılacak materyallerin tasarım ve geliştirme ilkelerini öğrenir.
  3. İki ve üç boyutlu öğretim materyallerini tasarlar.
  4. Çalışma yaprakları, saydamlar, VCD, DVD, MP3 ve MP4 dosyaları vb. öğretim materyallerini geliştirir.
  5. Farklı öğretim materyallerine yönelik sınıf içi uygulamalar yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Alana özgü öğretim teknolojilerinin tanıtımı İlgili Kaynaklar
2Alana özgü öğretim teknolojilerini kullanmaİlgili Kaynaklar
3Yazılım türlerinin amaçlarıİlgili Kaynaklar
4Yazılım türlerinin kullanımıİlgili Kaynaklar
5Alanın öğretiminde kullanılacak materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleriİlgili Kaynaklar
6Materyal ihtiyaçlarının belirlenmesiİlgili Kaynaklar
7İki boyutlu öğretim materyallerinin tasarlanmasıİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Üç boyutlu öğretim materyalleri tasaarımıSınav Hazırlığı
10Çalışma yapraklarının tasarlanması İlgili Kaynaklar
11Saydamların tasarlanması İlgili Kaynaklar
12VCD, DVD, MP3 ve MP4 dosyaları vb. öğretim materyallerinin geliştirilmesiİlgili Kaynaklar
13Farklı öğretim materyallerine yönelik sınıf içi uygulamalarıİlgili Kaynaklar
14Farklı öğretim materyallerine yönelik sınıf içi uygulamaların değerlendirilmesiİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok