Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Erken Çocuklukta Sanat EğitimiOKL300134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Mehmet Nur Tuğluk
Asistan(lar)ıFeride Gök Çolak
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğretmen adaylarının sanat eğitiminin yeri ve önemini kavraması ve çocukların estetik farkındalıklarını destekleyen programların hazırlanması ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
Dersin İçeriğiSanatın tanımı ve işlevi; sanat eğitimi tarihi; çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi; bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme; erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat eğitiminin tanımı ve önemi; gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri; okul öncesinde sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler; müzede sanat eğitimi; erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat eğitimi ile ilgili kuram ve uygulamalar; çocukların yaratıcı ifade becerilerini ve estetik farkındalıklarını destekleyen programların hazırlanması ve uygulanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Artut, K. 2001; Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara
  • Abacı, O. 2000 Okulöncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik mesleği Genel yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Alan eğitimi, eğitimin temelleri, çocukların gelişimi ve öğrenme özellikleri ve erken çocukluk dönemine özgü olan öğretim bilgisine sahiptir. - Program kazanımlarına, çocukların bireysel farklılıklarına, ihtiyaçlarına, özelliklerine dayalı olarak gelişimlerini desteklemeye yönelik öğretim ilkelerine ve alan öğretimine uygun öğretim stratejisi, yöntem ve teknikleri belirler ve etkinlikleri tasarlar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. - Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması ve istasyon yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Alanları ile ilgili seçtiği bir dersin belirtke tablosunu hazırlama, seçtiği ders ile ilgili farklı soru madde tiplerine uygun soru hazırlama, verilen bir teste ait sonuçların madde ve test analizlerini yapma, performans görevi hazırlama, rubrik geliştirme, vb.). Proje kapsamında, ölçme araçlarının geliştirilip uygulanmasına yönelik performansa dayalı bir çalışma yapılır (Örn. 3-4 kişilik öğrenci gruplarının kendi alanı ile ilgili seçtiği bir ders/konu için bir belirtke tablosu hazırlayıp ona uygun 20-30 soruluk çoktan seçmeli test geliştirmesi, uygulaması, sonuçları analiz edip raporlaştırarak dönem sonunda teslim etmesi).

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler bir sanat eserini tanımlar.
  2. Öğrenciler bir sanat eserini eleştirir
  3. Öğrenciler bir sanat eserinde çocuk resimlerini tanımlar ve ayırt eder.
  4. Öğrenciler çocukların bir sanat eseri ile kendini ifade etmelerine örnek verir.
  5. Öğrenciler, çocukların resimlerini yaş ve gelişim düzeyine göre ayırt eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-244554
PÇ-3-----
PÇ-455454
PÇ-545445
PÇ-655554
PÇ-744554
PÇ-855544
PÇ-945455
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-1444444
PÇ-1544544
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sanatın ve görsel sanatın tanımı, işlevi ve amaçları, sanat eğitiminin tarihi.İlgili Kaynaklar
2Sanat ile ilgili yaklaşımlar ve sanatsal yöntemlerİlgili Kaynaklar
3Çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, Sanat eğitimi için materyal ve ortam özellikleri, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleriİlgili Kaynaklar
4Sanat eğitiminin okul öncesindeki yeri ve önemi, çocuklarda görsel algının gelişimiİlgili Kaynaklar
5Sanatın elemanları, estetik, sanat eleştirisi, sanatçıların çalışmalarını çocuklarla analiz etme.İlgili Kaynaklar
6Müze eğitimi, müze eğitimi planı hazırlama, uygulama ve değerlendirmeİlgili Kaynaklar
7Gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, çocuk resimlerini incelemeİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9İlgili Kaynaklar
10Okul öncesi program yaklaşımlarında sanat eğitimi (Montessori, Reggio, High Scope, Waldorf, Proje yalaşımı)İlgili Kaynaklar
11Çocukların sanatsal ifadesini etkileyen etmenler, öğretmenin sanat eğitiminde rolüİlgili Kaynaklar
12Okul öncesinde sanat eğitimine aile katılımı, MEB 36-72 ay çocuklar için eğitim programında yer alan görsel sanat eğitimini destekleyen amaç ve kazanımların incelenmesiİlgili Kaynaklar
13Sanat eğitiminin diğer etkinlikler ile bütünleştirilmesi, sanat portfolyoları, sanat eğitiminde değerlendirmeİlgili Kaynaklar
14Okul öncesi çocuklar için sanat etkinliği planlama, uygulama ve değerlendirmeİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok