Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık EğitimiOKL411134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Mehmet Nur Tuğluk, Remziye Ceylan
Asistan(lar)ıFeride Gök Çolak
Dersin AmacıBu dersin amacı okul öncesi öğretmen adaylarının okula hazırbulunuşluğu açıklayabilmelerini ve değerlendirmelerini;, çocukların kendi içlerindeki ve birbirleri iler aralarındaki farklılıkları gözönünde bulundurarak, çocukları ilkokula hazırlayıcı ve okul öncesi programlarından ilkokula geçişlerini kolaylaştırıcı etkinlikler planlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiOkula hazırbulunuşluğun tanımı ve hazırbulunuşluğu etkileyen faktörler; ilkokula hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri), okula hazırbulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama; okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının önemi, temel kavramlar, okuma yazma yaklaşımları, okuma kazanımını etkileyen etmenler, okuma yazma becerilerinin gelişimi, erken okuryazarlık, okuma becerileri ve alt alanları; alfabe bilgisi (alfabe öncesi aşama, logografik düzeyi, kısmi alfabe aşaması/yarı fonetik düzey, tam alfabe aşaması, birleştirilmiş alfabe aşaması/telaffuz), fonolojik süreç becerileri (ses farkındalığı, ses hafızası, ses kullanımı), sözel dil becerileri ve sözcük bilgisi gelişimi; yazmaya hazırlık (yazı farkındalığı), okul öncesi eğitim programına uygun okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Oktay, A. (2010). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Pegem akademi, Ankara.
  • Unutkan,Ö. P. (2006). Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık Morpa Yayınlar,İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler okula hazırbulunuşluğun tanımı ve hazırbulunuşluğu etkileyen faktörleri bilir ve açıklar.
  2. Öğrenciler okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının önemi, temel kavramlar, okuma yazma yaklaşımları, okuma kazanımını etkileyen etmenler, okuma yazma becerilerinin gelişimini bilir ve açıklar.
  3. Öğrenciler fonolojik süreç becerileri (ses farkındalığı, ses hafızası, ses kullanımı), sözel dil becerileri ve sözcük bilgisi gelişimini bilir ve açıklar.
  4. Öğrenciler Yazmaya hazırlık (yazı farkındalığı) sürecini bilir.
  5. Öğrenciler okul öncesi eğitim programına uygun okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirmeyi bilir ve uygular.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-145455
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-454545
PÇ-5-----
PÇ-654555
PÇ-755555
PÇ-855554
PÇ-955555
PÇ-1044445
PÇ-11-----
PÇ-1244444
PÇ-13-----
PÇ-1444544
PÇ-1555444
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı ve kaynaklar hakkında bilgi verilmesiDers izlencesi
2Okula hazırbulunuşluğun tanımı ve hazırbulunuşluğu etkileyen faktörler1 ve 2 nolu kaynak
3İlkokula hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri)1 ve 2 nolu kaynak
4Okula hazırbulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama1 ve 2 nolu kaynak
5Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının önemi, temel kavramlar, okuma yazma yaklaşımları, okuma kazanımını etkileyen etmenler, okuma yazma becerilerinin gelişimi,1 ve 2 nolu kaynak
6Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının önemi, temel kavramlar, okuma yazma yaklaşımları, okuma kazanımını etkileyen etmenler, okuma yazma becerilerinin gelişimi,1 ve 2 nolu kaynak
7Erken okuryazarlık, okuma becerileri ve alt alanları1 ve 2 nolu kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınavsınav
10Fonolojik süreç becerileri (ses farkındalığı, ses hafızası, ses kullanımı),1 ve 2 nolu kaynak
11Sözel dil becerileri ve sözcük bilgisi gelişimi;1 ve 2 nolu kaynak
12Yazmaya hazırlık (yazı farkındalığı)1 ve 2 nolu kaynak
13Okul öncesi eğitim programına uygun okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.1 ve 2 nolu kaynak
14Okul öncesi eğitim programına uygun okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme.1 ve 2 nolu kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok