Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Genel Beşeri ve Ekonomik CoğrafyaSBO115224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Şeker
Dersi Veren(ler)Meryem Hayır Kanat, Mustafa Sağdıç
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıBu dersin amacı beşeri ve ekonomik coğrafyanın temel kavramlarını, bölümlerini ve içeriğini kavratmaktır.
Dersin İçeriğiNüfus coğrafyası (geçmişte ve günümüzde dünya nüfusuna ilişkin artış, dağılış, yoğunluk ve bunlar üzerinde etkili olan faktörler, sayımlar, politikalar, göçler, diller, dinler, ırklar, kültürler ve kültür bölgeleri); yerleşme coğrafyası (ilk yerleşmelerden günümüze yerleşmelerin gelişimi, dağılışı ve bunlar üzerinde etkili olan faktörler; yerleşmelere ilişkin yapılan sınıflandırmalar, fonksiyonlar); ekonomik coğrafya (ekonomik faaliyet alanları: özelliklerine göre sektörel sınıflandırma, gelişimi ve coğrafi dağılışları, gelişiminde ve dağılışında etkili olan faktörler, ekonomik faaliyetlerin doğal ve beşerî çevreyle etkileşimi ve bu etkileşimin ortaya çıkardığı faaliyet alanına özgü ve çevreye ilişkin sorunlar).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Atalay,İ.(2011)Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Meta Basım Matbaacılık hizmetleri, İzmir,
 • Doğanay,H.ve diğer(2011).Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (2.baskı):Pegem Akademi.Ankara
 • Tümertekin,E. Ve Özgüç,N.,Beşeri Coğrafya İnsan. Kültür.Mekan:Çantay Kitabevi,İstanbul,2002.
 • Tümertekin,E. Ve Özgüç,N.,Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi,İstanbul,1999.
 • Atalay,İ.,Dünya Coğrafyası,İnkılap Yay.,İstanbul,1999.
 • Başol,K.,Demografi (Beşeri Kaynaklar ve Gelir Dağılımı),İhlas Mat.,İzmir,1989.
 • Özgüç,N.,Turizm Coğrafyası.Özellikler.Bölgeler:Çantay Kitabevi, ISBN:975-7206-18-0, İstanbul,1998.
 • Özçağlar,A.,(2001), Coğrafya’ya Giriş:Hilmi Usta Matbaacılık,ISBN:975-93704-1-7,Ankara.
 • Yazıcı,H.,Koca,K.K.(Editör),(2007), Genel Coğrafya.PEGEM A YAYINCILIK,ISBN:978-9944-919-26-8,Ankara.
 • Atlas
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Nüfus ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 2. Yerleşme ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 3. Kültürel coğrafyada dil, din, kültür ve ırkla ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 4. Tarım, hayvancılık, ormancılık ve su ürünleri ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar
 5. Kültürel coğrafyada dil, din, kültür ve ırkla ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 6. Madencilik ve enerji kaynakları ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 7. Sanayi ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 8. Ulaşım ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 9. Turizm ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 10. Ticaret ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
 11. Beşeri ve ekonomik coğrafyanın bölümlerini sınıflandırır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11
PÇ-1-----------
PÇ-2-----------
PÇ-3-----------
PÇ-4-----------
PÇ-5-----------
PÇ-6-----------
PÇ-7-----------
PÇ-8-----------
PÇ-9-----------
PÇ-10-----------
PÇ-11-----------
PÇ-12-----------
PÇ-13-----------
PÇ-14-----------
PÇ-15-----------
PÇ-16-----------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Beşeri ve ekonomik coğrafyanın tanımı, konusu ve bölümleri. Nüfus coğrafyası ile ilgili temel kavramlar. Dünya nüfusunun genel özellikleri ve değişimi. Dünya nüfusunun demografik özellikleri. Kaynak 1
2Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler: Doğurganlık, ölümler, göçler. Yerleşme coğrafyası ile ilgili temel kavramlar. Yerleşmeyi etkileyen faktörler. Yerleşme tipleri: Kır yerleşmeleri ve dağılışı. Şehir yerleşmeleri ve dağılışı. Kaynak 1
3Kültürel coğrafya: Dünya’da diller ve dinler, ırklar ve kültürler.Kaynak 1
4Yerleşme Coğrafyası; Kırsal yerleşme DüzenleriKaynak 1
5Yerleşme Coğrafyası; Kentsel yerleşme DüzenleriKaynak 1
6Dünyada tarım faaliyetleri: Tarımı etkileyen faktörler. Tarım tipleri. Dünya’daki başlıca tarım ürünleri, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetleri.Kaynak 1
7Dünya’da ormancılık faaliyetleri. Dünya’nın ana orman kuşakları ve orman ürünleri. Kerestecilik ve denizcilikte kullanılan materyaller. Ormanlardan reçine ve mantar üretimi.Kaynak 2
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Madenler ve Enerji kaynakları
10Madenler ve Enerji kaynaklarıSanayi: Sanayi faaliyetlerini etkileyen faktörler. Belli başlı sanayi tipleri. Dünya’da sanayinin dağılımı ve genel özellikleriKaynak 2
11Ulaşım: Deniz yolları. Demir yolları. Karayolları. Havayolları. Boru hatları. Haberleşme.Kaynak 2
12Turizm ve rekreasyon: Rekreasyon. Turizm: Gelişmesi, etkileyen faktörler, rekreasyon ve turizm alanları. Belli başlı turizm alanları.Kaynak 2
13Dünyada turizm bölgeleri ve çekicilikleri. Turistlerin yer tercihleri.Kaynak 2
14Ticaret: Temel kavramlar. Türleri. Ticareti etkileyen faktörler. İç Ticaret. Dış Ticaret.Kaynak 2
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev0
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok