Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İlk Türk-İslam Devletleri TarihiSBO262123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Şeker
Dersi Veren(ler)Mustafa Şeker, Şahin Oruç, Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıMüslüman Olan İlk Türk Devletlerini İncelemek ve sosyal/kültürel hayatları araştırmak...
Dersin İçeriğiTürklerin İslamiyet’i benimsemelerinin sebep ve sonuçlarının incelenmesi. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra kurulan devletlerin niteliği ve tarihi gelişimlerinin belirlenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Kayı Kitapları, Timaş Yay.. Ekrem Buğra Ekinci, Ama Hangi Osmanlı, Timaş Yay. Kemal Arkun, İlk Müslüman Türk Hükümdarları. Osman Turan. Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul; Boğaziçi Yayınları. Reşat Genç. Karahanlı Devlet Teşkilatı, İstanbul. Faruk Sümer. Oğuzlar, Ankara. Hakkı Dursun Yıldız. İslâmiyet ve Türkler, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve tarih etkileşimini algılamalarını sağlayabilme a) Öğrencilerin yakın çevresindeki tarihi olaylardan başlayarak uzak çevresindeki tarihi olayları kavrayabilmesini b) Öğrencilerin zamanı ve mekanı algılama becerisi kazanmalarını, c) İnsan, çevre ve tarih etkileşimini fark etmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmalarını, d) Örnek tarihi olaylardan yola çıkarak günümüz dünyasındaki olayları daha iyi algılayabilmesini, e) Öğrencilerin tarihi olaylardan yola çıkarak günümüzdeki sorunların çözümü için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüm önerileri üretmelerini ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymalarını sağlar. 2- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersin sonunda öğrenci; Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinin sebep ve sonuçlarını açıklayabilecektir. İslamiyet’in kabul edilmesinden sonra kurulan Türk devletlerinin siyasi yapısını öğrenir. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra kurulan Türk devletlerinin teşkilat yapısında meydana gele

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1
PÇ-1-
PÇ-2-
PÇ-3-
PÇ-4-
PÇ-5-
PÇ-6-
PÇ-7-
PÇ-8-
PÇ-9-
PÇ-10-
PÇ-11-
PÇ-12-
PÇ-13-
PÇ-14-
PÇ-15-
PÇ-16-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 İlk Müslüman Türk Devletleri’nin genel bir tanıtımı ve kuruldukları coğrafyalar, dersin konusunun kaynakları.İlgili Kaynak
2İtil (Volga) Bulgar Devleti.İlgili Kaynak
3Almış Han ve diğer hanların hayatları, İslam dünyası açısından önemiİlgili Kaynak
4Tolunoğulları Devleti, Ahmed b. Tolun Devriİlgili Kaynak
5Humareveyh Devri, Ceyş Devri, Harun, Şeyban Devriİlgili Kaynak
6Tolunoğulları Devrinde Mısır’ın Sosyal Durumu İlgili Kaynak
7İhşidiler Devleti Muhammed b. Tuğc Devriİlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İtil Bulgarları ve Tolunoğulları Devletlerinin sosyal ve kültürel yapıları İlgili Kaynak
10İhşidiler Devrinde Mısır’ın İçtimai, İdari, İktisadi Askeri ve Kültürel Durumuİlgili Kaynak
11Karahanlılar Devleti Karahanlıların Menşei, Batı Karahanlılar Devleti Doğu Karahanlılar Devleti, Fergana Hanlığı ve Karahanlıların sonuİlgili Kaynak
12Karahanlılarda Devlet Teşkilatıİlgili Kaynak
13Gazneli Devleti Sultan Mahmud İlk Müslüman Türk Devletlerinde sosyal ve kültürel hayat konusunun özetle ele alınmasıİlgili Kaynak
14FinalSINAV
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok