Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilgiler Öğretim ProgramlarıSBO242223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüŞahin Oruç
Dersi Veren(ler)Mustafa Şeker, Şahin Oruç, Genç Osman İlhan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilerin, değişimin getireceği bireysel ve toplumsal belirsizliklerle baş edebilmeleri için bazı değerlerle donatılmaları bir zorunluluktur. Bu nedenle beceriler yanında değerler de öğretim programlarında yer almaktadır. Böylece Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda öğrencilere bilgilerin doğrudan aktarılması yerine, bilgi ile birlikte beceri ve değerlerin kazandırılması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriğiSosyal Bilgiler Öğretim Programı; amaç, kapsam, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme değerlendirme olmak üzere dört temel öge üzerine inşa edilmiştir. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan genel amaçlara, öğrenme alanları çerçevesinde ele alınan kazanımlarla ulaşılması benimsenmiştir. Bu bağlamda, kapsam iki boyutta organize edilmiştir; içerik boyutu ve bilişsel boyut. Kapsamın temelini oluşturan içerik, üç ana alandan oluşmuştur. Bunlar bilgi, beceri ve değerdir. Bu üç alan açısından kazanımlar toplamda yedi öğrenme alanı çerçevesinde organize edilmiştir. Öğrenme alanlarında yer alan kazanımlar bilgi, beceri ve değerleri yansıtacak şekilde düzenlenmiş; değer ifadesinin tutumu da yansıttığı kabul edilmiştir. Bu değerlendirmeler kapsamında programlar karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Yabancı ülkelerin (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Çin) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme. İlköğretimde Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminin amacı, program içeriği, kullanılan yöntem ve teknikler, Ders araç - gereçleri. Taslak bir program hazırlayıp uygulama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bilgili, A. Sinan (Ed.) (2008). Sosyal Bilgilerin Temelleri, Ankara: Pegem Sosyal Bilimler Öğretimi.1997 YÖK/Dünya Bankası Safran, M. (Ed.). (2012). Sosyal bilgiler öğretimi. Pegem Akademi. Öztürk, C. (2009). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara, Pegem Akademi Yayınları. SÖNMEZ, Veysel. Hayat Ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara:Anı Yayıncılık, 2005
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Program geliştirmenin temel prensipleri konusunda temel bilgileri öğrenir.
  2. Sosyal bilgiler programlarının tarihsel sürecini tanımlar.
  3. Sosyal bilgiler eğitiminin diğer ülkelerde ki sürecini kavrar.
  4. Sosyal bilgiler programlarını karşılaştırır.
  5. Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler arasındaki farkları açıklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yabancı ülkelerin (ABD) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.İlgili kaynak
2Yabancı ülkelerin (İngiltere, ) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.İlgili kaynak
3Yabancı ülkelerin ( Fransa) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.İlgili kaynak
4Yabancı ülkelerin (Almanya) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.İlgili kaynak
5Yabancı ülkelerin ( Japonya) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.İlgili kaynak
6Yabancı ülkelerin ( Çin) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.İlgili kaynak
7İlköğretimde Hayat bilgisi öğretiminin amacı,İlgili kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminin amacıİlgili kaynak
10Program içeriğiİlgili kaynak
11Kullanılan yöntem ve teknikler,İlgili kaynak
12Öğrenci sunumları
13Taslak bir program hazırlayıp uygulama.İlgili kaynak
14Genel Sınava Hazırlıkİlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği130
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması51
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok