Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Karakter ve Değer EğitimiEGT209024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Vefa Taşdelen, Mustafa Gündüz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı karakter ve değerlerin eğitiminin işlevini tanımak, hedef kitlenin okul ortamında yararlanabileceği kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmaktır.
Dersin İçeriğiKavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mehmet Zeki Aydın ve Şebnem Akyol Gürler, Okulda Değerler Eğitimi, Nobel Yay., Ankara, 2013
  • Ayşen Bakioğlu ve Nur Sılay, Yükseköğretim ve Öğretmen Yetiştirmede Karakter Eğitimi, Nobel Yay., Ankara, 2011.
  • Muhammet Yılmaz, Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri, Değerler Eğitimi Merkezi.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Karakter ve değerler eğitimi ile ilgili temel kavramları tanır.
  2. Karakter / değer eğitiminin gelişimini, amacını ve işlevini kavrar.
  3. İlk ve ortaöğretimde karakter ve değerler eğitiminden nasıl yararlanılacağını öğrenir.
  4. Karakter / değer eğitimi yaklaşımlarını tanır ve uygular.
  5. Karakter / değer eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri tanır ve uygular.
  6. Karakter / değer eğitimi ile ilgili etkinlikler hazırlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Karakter ve değerler eğitimi ile ilgili temel kavramlar (eğitim, kişilik, mizaç, karakter, değer, karakter eğitimi, değer eğitimi, karakter eğitimi programı)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Karakter / değer eğitiminin gelişimi, amacı ve önemiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Değerler ve eğitim (değer, değer kavramının özellikleri ve işlevi, değerlerin mutlaklığı ve değişebilirliğiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Değerler ve eğitim (değerlerin sınıflandırılması, değer eğitiminin temel özelliği, değer eğitimi ve aile, değer eğitiminde dikkat edilecek hususlar)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Değerler ve eğitim (okulda değerler ve ahlak eğitimi, okullarda değer eğitiminin gerekliliği, değerler eğitimi ve eğitim programları, MEB ders programlarında değer eğitimi)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Okullarda değer eğitimi etkinlikleri (Belirlenen bir değeri –saygı, sevgi, doğruluk vb.- etkinliklerle işlemeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Değer Eğitimi Yaklaşımları Iİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Değer Eğitimi Yaklaşımları II
10Değer Eğitiminde Kullanılabilecek Yöntem ve Teknikler Iİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Değer Eğitiminde Kullanılabilecek Yöntem ve Teknikler IIİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Uygulama Çalışmalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Uygulama Çalışmalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Uygulama Çalışmalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım101
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri0
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev113
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer0
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok