Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilim, Teknoloji ve ToplumSBO252222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Mustafa Şeker, Şahin Oruç, Genç Osman İlhan
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıToplumsal değişime neden olan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tanımak ve bunları sosyal bilgiler programlarıyla ilişkilendirmektir.
Dersin İçeriğiGeçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi; geçmişten günümüze bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler; bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri; insanlığın ortak bilim mirası; ünlü Türk bilim insanları; yabancı bilim insanları; doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi; Türk Patent Enstitüsü; telif ve patent hakları; uzay ve havacılık çalışmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Bahri Ata (2017); Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Pegem Akademi, Ankara.
 • Russell Bernard: “Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri” İlya yayınevi, İzmir.
 • Castells, Manuel (2008) “Bin Yılın Sonu & Enformasyon Çağı Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt.3” İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Cipolla, Carlo (2002); Zaman Makinesi Saat ve Toplum 1300-1700 Kitap Yayınevi
 • TUBİTAK Bilim teknik dergileri ve diğer TUBİTAK yayınları
 • Konuyla ilgili diğer internet kaynakları
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Alan Bilgisi yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. • Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar. • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır. • Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır. • Milli ve manevi değerlerin alanına yansımalarını yorumlar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı altında yer alan aşağıdaki yeterliliklerle ilgilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır. • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. • Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının ön hazırlığına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir (Haftalık konu ile ilgili ders yürütücüsünün önerdiği akademik yayınların ya da haftalık okumaların incelenmesi ve tartışma sorularının hazırlanması, sınıf içerisinde yürütülecek bir münazara çalışması için öğrencilerin ön hazırlık yapmaları, vb.). Proje kapsamında, toplumun kullandığı bilgi ve teknoloji araçlarının analiz edilmesine yönelik performansa dayalı bir çalışma yapılır (Örn. 3-4 kişilik öğrenci gruplarının kendi alanı ile ilgili seçtiği bir konu için toplumun kullandığı bilgi ve teknoloji araçlarının eleştirel bir analize tabi tutulması ve bu araçların etkilerinin incelenmesi, vb.).

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Bilim ve teknolojinin toplumsal yapı üzerine etkilerini fark eder.
 2. Kökenini teknolojik gelişmeden alan toplumsal sorunları fark eder ve bunları çözmek için çözüm yolları ortaya koymaya çalışır.
 3. Toplumsal hayata etki eden bilim insanlarını tanır
 4. Bilim ve teknoloji ile ilgili gelişmeleri takip eder.
 5. Sosyal bilgiler dersi programında yer alan ilgili öğrenme alanı, ünite ve kazanımları tanır ve ilgili kazanımları kazandırmaya yönelik çaba içerisine girer.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriğinin tanıtılması ve bilim, teknoloji ,toplum ve toplumsal değişme kavramları İlgi kaynaklar
2İlkçağ ve ortaçağda ortaya çıkan bilimsel gelişmelerİlgi kaynaklar
3Yeniçağda ortaya çıkan bilimsel gelişmelerİlgi kaynaklar
4Yakınçağdaki bilimsel gelişmelerİlgi kaynaklar
51. Dünya ve 2. Dünya savaşı dönemlerindeki bilimsel gelişmelerİlgi kaynaklar
61945 sonrası bilimsel gelişmelerİlgi kaynaklar
7Geçmişten günümüze ünlü bilim insanlarıİlgi kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Günümüzün en önemli teknoloji alanlarıİlgi kaynaklar
10Günümüzün en önemli teknoloji alanlarıİlgi kaynaklar
11Günümüzde toplumsal hayatı etkileyen en önemli bilimsel, teknolojik gelişmelerİlgi kaynaklar
12İletişim alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerİlgi kaynaklar
13Sağlık ve beslenme alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler (doku ve organ nakli, gen teknolojisi vs.)İlgi kaynaklar
14Öğretim teknolojilerindeki güncel gelişmelerİlgi kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler110
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok