Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Vatandaşlık BilgilisiSBO262223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüGenç Osman İlhan
Dersi Veren(ler)Genç Osman İlhan, Mustafa Şeker, Mustafa İçen, Şahin Oruç
Asistan(lar)ıMehmet Umut Akbakla, Fatih Özdemir
Dersin AmacıÖncelikle vatandaşlık kültürü modern toplumun önde gelen değeri olup bu doğrultuda hak ve sorumlulukları bilen bireyler yetiştirmek. Türk kültüründeki gelişimi analiz edebilen, küresel derlerle barışık sağlıklı ve mutlu bir toplumun temelini oluşturmak. Bireye, mensup olduğu devleti, devletin yapısını, işleyişini, bağlı olduğu anayasayı ve bu anlamda sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek.
Dersin İçeriğiİnsan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar; aile, okul ve çevrede demokratik hayat; devlet ve devlet şekilleri; tarihsel süreç içinde egemenlik anlayışının evrimi; temel hak ve ödevler; anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam; Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri ve yapısı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Doğanay, İsmail (2005) Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan hakları, Pegem yayıncılık, Ankara.
  • Çiftçi, Ahmet (2008) Vatandaşlık Bilgisi, demokrasi ve İnsan hakları, Gündüz yayıncılık, Ankara
  • Üstel, F. (2016). " Makbul Vatandaş" ın Peşinde: II. Meşrutiyet'ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi. İletişim Yayınları.
  • Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında 21. Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi, 2019 Pegem Akademi
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İyi bir insan olmayı başarır.
  2. Toplumsal hayatın düzenleyen kuralları bilir
  3. Temel hak ve sorumluluklarını bilir
  4. Türkiye Cumhuriyeti'nin genel ilkelerini bilir
  5. Etkili vatandaşı tanımlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İnsan ve toplum. Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar, Ahlak KurallarıGeçen yıl yapılmış olan örnek proje dosyalarının incelenmesi
2Aile Kavramı ve Ailenin toplumdaki yeri. Türklerde Aile, Ailede demokratik YapıGrupların olası proje konuları üzerinde tartışmaları
3Eğitimin temelleri ve okuldaki Demokratik EğitimGrupların olası proje konuları üzerinde tartışmaları
4Geleneksel ve Modern toplumda devlet, Vatan, Millet ve egemenlik KavramlarıBirlikte çalışılacak kuruluşlarla işbirliği çalışması, yazışmalar ve planlama
5Genel Demokrasi Kavramı ve Türklerde DemokrasiÖğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Toplumsal Bir Projede Yer Almaları.
6Toplumsal Barışa yönelen Tehditler, anarşi, Terör ve ŞiddetBir sivil toplum kuruluşunda inceleme
7Anayasa Kavramı. T.C. Anayasası ve T.C. Anayasasının Temel İlkeleriKonferans, panel, seminer vb. türden bir etkinliğe katılım
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İnsan Hakları Kavramı ve Bu Kavramın GelişmesiÖğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Toplumsal Bir Projede Yer Almaları.
10Kişi Hak ve hürriyetleri. Sosyal ve ekonomik haklar. Siyasi hak ve ödevlerBu konuda daha önce yapılmış proje örneklerinin tartışılması
11İnsan hakları ile İlgili bildirge ve Sözleşmeler. Uluslararası belgelerPanel, açık oturum, seminer vb. düzenleme ve değerlendirme
12Trafik ve trafik KültürüBir organizasyonda görev değerlendirme
13Barış ve hoşgörü kültürüUygulanan projelerin yazımı
14Hasta HaklarıGrup projelerinin sunumu
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok