Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Osmanlı Tarihi 1SBO323124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüSelim Hilmi Özkan
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıDünya milletleri ve devletleri içinde Osmanlı Devleti'nin yeri ve konumunu tespit etme.
Dersin İçeriğiOsmanlı devletinin kuruluşundan (1299) Küçük Kaynarca Antlaşması’na (1774) kadarki dönem; bu zaman diliminde Osmanlı’da meydana gelen siyasi gelişmeler; devlet teşkilatlanması ve yerel yönetim birimleri; toplum hayatı ve toplumsal kurumlar, kültürel gelişmeler ve önemli şahsiyetlere özellikleri; Osmanlının diğer çevre devlet ve topluluklarla ilişkisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, Kronik Kitap, İstanbul, 2018.
 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.
 • Danişmend, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. 4, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2011.
 • Faroqhi, Suraiya, The Ottoman Empire ant he World Around It, I.B. Tauris Press, London, 2004.
 • İnalcık, Halil, Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, Timaş Yayınları, İstanbul 2017
 • Kılıç, Remzi, Kanuni Devri Osmanlı İran Münasebetleri (1520-1566), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006.
 • Quataert, Donald, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, (Çev. Ayşe Berktay), İletişim Yayınları, İstanbul, 2009.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve tarih etkileşimini algılamalarını sağlayabilme a) Öğrencilerin yakın çevresindeki tarihi olaylardan başlayarak uzak çevresindeki tarihi olayları kavrayabilmesini b) Öğrencilerin zamanı ve mekanı algılama becerisi kazanmalarını, c) İnsan, çevre ve tarih etkileşimini fark etmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmalarını, d) Örnek tarihi olaylardan yola çıkarak günümüz dünyasındaki olayları daha iyi algılayabilmesini, e) Öğrencilerin tarihi olaylardan yola çıkarak günümüzdeki sorunların çözümü için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüm önerileri üretmelerini ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymalarını sağlar. 2- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini tanır ve sosyal bilgiler eğitiminde kullanır.
 2. Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
 3. Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda süreci çözümler ve tasarlar.
 4. Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerini saptayarak kapsamlı bir eğitim verir.
 5. Sosyal bilgiler eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular ve sosyolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
 6. Kültürel değerlerini bilir ve uygulamasını gözetir.
 7. Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
 8. Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
 9. Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
 10. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
 11. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
 12. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11DÖÇ-12
PÇ-1------------
PÇ-2------------
PÇ-3------------
PÇ-4------------
PÇ-5------------
PÇ-6------------
PÇ-7------------
PÇ-8------------
PÇ-9------------
PÇ-10------------
PÇ-11------------
PÇ-12------------
PÇ-13------------
PÇ-14------------
PÇ-15------------
PÇ-16------------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, Kayıların Anadolu’ya Gelişi, Osman ve Orhan Gazi Gazi Dönemi, Bizans ve Tekfurlarla Mücadele.İlgili Kaynaklar
2Rumeli’ye Geçiş, I. Murat Döneminde Rumeli'de gelişmeler. Osmanlı Kültür ve Medeniyetine Girişİlgili Kaynaklar
3Yıldırım Bayezid Dönemi. Rumeli ve Anadolu'da Gelişmeler. Ankara Savaşı ve Sonuçları, Fetret Devri, Çelebi Mehmet ve II. Murat Dönemleri. Varna ve II. Kosova savaşları.İlgili Kaynaklar
4Fatih Sultan Mehmet Dönemi. İstanbulun Fethi ve sonuçları. Rumeli, Anadolu ve Denizlerde Gelişmeler.İlgili Kaynaklar
5II. Bayezid Dönemi, Osmanlı-Memlük İlişkileri, Rumeli'de Gelişmeler, Şah Kulu İsyanı ve sonuçları. Yavuz Sultan Dönemi, Osmanlı-Safevi, Osmanlı-Memlük İlişkileri.İlgili Kaynaklar
6Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı-Safevi İlişkileri ve denizlerde Faaliyetler.İlgili Kaynaklar
7Osmanlı Devlet Yönetimi, Divanı Hümayun, Merkez Teşkilatıİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Osmanlı Askeri Teşkilatı
10XVII. Yüzyılda Osmanlı Devletiİlgili Kaynaklar
11XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devletiİlgili Kaynaklar
12Osmanlı Devleti'nin Duraklamasının Genel Sebepleri ve Islahatlarİlgili Kaynaklar
13Osmanlı Taşra Teşkilatı Osmanlı Mali Yapısı, Tahrir, Tımar vergi düzeniİlgili Kaynaklar
14Finalİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok