Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilgiler Öğretimi 1SBO343135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Şeker
Dersi Veren(ler)Mustafa Şeker, Şahin Oruç
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıSosyal bilgiler dersi öğrencilerine öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini tanıtmak ve zaman içinde kendi öğretmenlik stillerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
Dersin İçeriğiSosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • -Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (2018), Ankara: MEB Yayınları. -Dilek (2016). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pegem Akademi, Ankara. -Açıkgöz (1998). Etkili öğrenme ve Öğretme. İzmir • -Tan (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A yayıncılık --Saban (2001) Çoklu zeka teorisi ve eğitim. • -Öztürk ve Dilek (2002). Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A yayıncılık • -Özden (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık. • -Erginer (2004). Öğretimde planlama ve uygulama. Öğreti. PegemA Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve tarih etkileşimini algılamalarını sağlayabilme a) Öğrencilerin yakın çevresindeki tarihi olaylardan başlayarak uzak çevresindeki tarihi olayları kavrayabilmesini b) Öğrencilerin zamanı ve mekanı algılama becerisi kazanmalarını, c) İnsan, çevre ve tarih etkileşimini fark etmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmalarını, d) Örnek tarihi olaylardan yola çıkarak günümüz dünyasındaki olayları daha iyi algılayabilmesini, e) Öğrencilerin tarihi olaylardan yola çıkarak günümüzdeki sorunların çözümü için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüm önerileri üretmelerini ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymalarını sağlar. 2- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Sosyal bilgiler öğretim programının vizyonunu ve programı etkileyen eğitim felsefelerini bilir. 2. Programın öğrenme alanları altında yer alan kazanımların doğasını kavrar 3. Bu kazanımlara yönelik öğretim faaliyetleri hazırlar ve uygular

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1
PÇ-1-
PÇ-2-
PÇ-3-
PÇ-4-
PÇ-5-
PÇ-6-
PÇ-7-
PÇ-8-
PÇ-9-
PÇ-10-
PÇ-11-
PÇ-12-
PÇ-13-
PÇ-14-
PÇ-15-
PÇ-16-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Geçmişten Günümüze Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tanımlar Ve Mantıksal Yapıİlgili Kaynak
2Sosyal Bilgiler Öğretiminde Disiplinler Arası Yaklaşım, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar -Küreselleşme Ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Üzerine -Çokkültürlülük ve Sosyal Bilgiler -Çokkültürlülük ve Kültürlerarası kavramlarından kültürlerarası eğitime.İlgili Kaynak
3Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar -Değerler Eğitimi -Vatandaşlık Ve Sosyal Bilgiler İlgili Kaynak
4Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar --Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Bilgiler Eğitimi Ve Sosyo-Kültürel Eğitim -İnsan Hakları Eğitimi, -Topluma Hizmet Yoluyla Öğrenmeİlgili Kaynak
5Sosyal Bilgilerde Düşünme Gelişimi Ve Öğrenme -Sosyal Bilgiler Eğitiminde Problem Çözme -Sosyal Bilgiler Eğitiminde Eleştirel Düşünme -Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yansıtıcı Düşünmeİlgili Kaynak
6Sosyal Bilgilerde Düşünme Gelişimi Ve Öğrenme -Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yansıtıcı Düşünme --Empatik Düşünme Becerisiİlgili Kaynak
7Sosyal Bilgilerde Düşünme Gelişimi Ve Öğrenme -Coğrafi Düşünme Ve Gelişimi -Sosyal Bilgiler Dersleri İçin Bir Medya Okuryazarlığı Konusu: Medyadaki Bilginin Güvenilirliğiİlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sosyal Bilgilerde Düşünme Gelişimi Ve Öğrenme -Sosyal Bilgiler Eğitiminde Problem Çözme -Sosyal Bilgiler Eğitiminde Eleştirel Düşünme -Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yansıtıcı Düşünmeİlgili Kaynak
10Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Materyal Tasarımı, Teknoloji Ve Çevre -Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı -Sosyal Bilgiler Öğretimi Ve Ders Kitapları -Sosyal Bilgilerde Müze Ve Tarihi Mekânlar İle Eğitim -Sosyal Bilgiler Derslerinde Film Ve Analizleri İle Uygulanabilecek Öğretim Faaliyetleriİlgili Kaynak
11Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Materyal Tasarımı, Teknoloji Ve Çevre -Sosyal Bilgilerde Drama --Sosyal Bilgilerde Teknoloji Kullanımı, Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimiİlgili Kaynak
12Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Materyal Tasarımı, Teknoloji Ve Çevre -Dijital Topluluk Haritaları İle Coğrafi Araştırma -Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknolojinin Bir Yansıması: Paylaşım Siteleriİlgili Kaynak
13Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Öğretim Strateji, Yöntem Ve Teknikler Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirmeİlgili Kaynak
14FinalSINAV
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev35
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)28
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok