Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı EdebiyatSBO343222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Şeker
Dersi Veren(ler)Mustafa Şeker, Genç Osman İlhan, Şahin Oruç
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıSosyal bilgiler öğretiminde sözlü ve yazılı edebi metin kullanmanın önemini kavramak. Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü ve yazılı edebi metin kullanma becerisini kazanmak. Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılacak sözlü ve yazılı edebi materyalleri tanıtmak.
Dersin İçeriğiEdebi metinler ve türleri; mitler, destanlar, efsaneler, seyahatnameler, siyasetnameler, menakıbnameler, gazavatnâmeler, tarihi romanlar, masallar, hikâyeler, türküler, kâşif günlükleri, şiirler, anılar, denemeler, kısa hikâyeler (anekdotlar) , biyografiler, mektuplar vb.’nin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • -Öztürk, Cemil ve Otluoğlu, Rahmi. (2002). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller, PegemA Yayın. Ankara. -Arvas, Ahmet Sırrı (2004). Mucibince Amel Oluna / Hikaye Tadında Osmanlı, Tarih Düşünce Kitapları. İstanbul. -Şeker, Mustafa (2018). Değer Sizseniz Değer Sizsiniz. Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul. -Oral, Ertuğrul (2002). Tarihimizden nükteler, Veli Yayınları. İstanbul. -Kaplan, Mehmet.(1995) Hikâye Tahlilleri, Dergah Yayın. İstanbul. -Ögel, Bahattin. (1993). Türk Mitolojisi, TTK Yayınları, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve tarih etkileşimini algılamalarını sağlayabilme a) Öğrencilerin yakın çevresindeki tarihi olaylardan başlayarak uzak çevresindeki tarihi olayları kavrayabilmesini b) Öğrencilerin zamanı ve mekanı algılama becerisi kazanmalarını, c) İnsan, çevre ve tarih etkileşimini fark etmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmalarını, d) Örnek tarihi olaylardan yola çıkarak günümüz dünyasındaki olayları daha iyi algılayabilmesini, e) Öğrencilerin tarihi olaylardan yola çıkarak günümüzdeki sorunların çözümü için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüm önerileri üretmelerini ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymalarını sağlar. 2- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. 1. Sosyal bilgiler öğretim programının vizyonunu ve programı etkileyen eğitim felsefelerini bilir. 2. Programın öğrenme alanları altında yer alan kazanımların doğasını kavrar 3. Bu kazanımlara yönelik öğretim faaliyetleri hazırlar ve uygular 4. Alan bilgisinin, mesleki becerilerinin ve öz yeterliliğ

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1
PÇ-1-
PÇ-2-
PÇ-3-
PÇ-4-
PÇ-5-
PÇ-6-
PÇ-7-
PÇ-8-
PÇ-9-
PÇ-10-
PÇ-11-
PÇ-12-
PÇ-13-
PÇ-14-
PÇ-15-
PÇ-16-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Edebi metin kavramının açıklanmasıİlgili Kaynak
2Sözlü ve yazılı edebi metinlerden mitlerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıİlgili Kaynak
3Sözlü ve yazılı edebi metinlerden destanların incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıİlgili Kaynak
4Sözlü ve yazılı edebi metinlerden efsanelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıİlgili Kaynak
5Sözlü ve yazılı edebi metinlerden seyahatnamelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıİlgili Kaynak
6Sözlü ve yazılı edebi metinlerden siyasetnamelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıİlgili Kaynak
7Sözlü ve yazılı edebi metinlerden menâkıbnâmelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıİlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sözlü ve yazılı edebi metinlerden Tarihi romanların incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıİlgili Kaynak
10Sözlü ve yazılı edebi metinlerden masalların incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıİlgili Kaynak
11Sözlü ve yazılı edebi metinlerden hikâyelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması Sözlü ve yazılı edebi metinlerden günlüklerin ve anıların incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması Kısa sınavİlgili Kaynak
12Sözlü ve yazılı edebi metinlerden şiirlerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıİlgili Kaynak
13Sözlü ve yazılı edebi metinlerden deneme ve hikâyelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması Sözlü ve yazılı edebi metinlerden biyografi ve mektupların incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıİlgili Kaynak
14FinalSınav
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok