Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilgiler Öğretimi 2SBO363235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Şeker
Dersi Veren(ler)Mustafa Şeker, Şahin Oruç
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıSosyal bilgiler dersi öğrencilerine öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini tanıtmak ve zaman içinde kendi öğretmenlik stillerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
Dersin İçeriğiSosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • -Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (2018), Ankara: MEB Yayınları. -Dilek (2016). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pegem Akademi, Ankara. -Açıkgöz (1998). Etkili öğrenme ve Öğretme. İzmir • -Tan (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A yayıncılık --Saban (2001) Çoklu zeka teorisi ve eğitim. • -Öztürk ve Dilek (2002). Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A yayıncılık • -Özden (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık. • -Erginer (2004). Öğretimde planlama ve uygulama. Öğreti. PegemA Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve tarih etkileşimini algılamalarını sağlayabilme a) Öğrencilerin yakın çevresindeki tarihi olaylardan başlayarak uzak çevresindeki tarihi olayları kavrayabilmesini b) Öğrencilerin zamanı ve mekanı algılama becerisi kazanmalarını, c) İnsan, çevre ve tarih etkileşimini fark etmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmalarını, d) Örnek tarihi olaylardan yola çıkarak günümüz dünyasındaki olayları daha iyi algılayabilmesini, e) Öğrencilerin tarihi olaylardan yola çıkarak günümüzdeki sorunların çözümü için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüm önerileri üretmelerini ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymalarını sağlar. 2- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Sosyal bilgiler öğretim programının vizyonunu ve programı etkileyen eğitim felsefelerini bilir. 2. Programın öğrenme alanları altında yer alan kazanımların doğasını kavrar 3. Bu kazanımlara yönelik öğretim faaliyetleri hazırlar ve uygular

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1
PÇ-1-
PÇ-2-
PÇ-3-
PÇ-4-
PÇ-5-
PÇ-6-
PÇ-7-
PÇ-8-
PÇ-9-
PÇ-10-
PÇ-11-
PÇ-12-
PÇ-13-
PÇ-14-
PÇ-15-
PÇ-16-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders gruplarının oluşturulması ve öğretim programındaki konuların dengeli bir şekilde öğrencilere dağıtılması… Ders planının sunulması...İlgili Kaynaklar
2Bu haftada örnek sosyal bilgiler öğretimi materyallerinin incelenmesi, daha önceden kayıt altına alınmış video çekimlerinden örneklerin izlenmesi (izni alınmış kayıtlar) ve tartışmaya sunularak değerlendirilmesi.İlgili Kaynaklar
3Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanarak; grafik ve tablo okuma becerilerini kullanarak; görsel materyal ve doküman kullanarak sunum yapılması.İlgili Kaynaklar
4Görsel materyal ve doküman kullanarak; sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalar, güncel olayların ele alınış biçimlerinin öğretimi…İlgili Kaynaklar
5Sosyal bilimlere ait disiplinlerin metodolojik çalışma usullerinin ele alınmasıİlgili Kaynaklar
6Sosyal bilgiler medya okuryazarlığı. Medyadaki bilgilerin güvenilirliği… İlgili Kaynaklar
7Sosyal bilgiler, Topluma hizmet ve Vakıflar, İnsan Hakları İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanarak; grafik ve tablo okuma becerilerini kullanarak; görsel materyal ve doküman kullanarak sunum yapılması.İlgili Kaynaklar
10Öğrenme stilleri modelleri ve özellikleri… Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stilleri ve bireysel farklılıklar temelli eğitim öğretim uygulamaları ve önemi.İlgili Kaynaklar
11Sosyal Bilgiler öğretiminde tarih, coğrafya konularının öğrenme stilleri ve bireysel farklılıklar temelli öğretimi. Örnek Uygulamalar… İlgili Kaynaklar
12Sosyal Bilgiler öğretiminde sosyal bilimlere ait diğer disiplinlerin öğrenme stilleri ve bireysel farklılıklar temelli öğretimi. Örnek Uygulamalar… Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımıİlgili Kaynaklar
13Okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu Sosyal Bilgiler öğretiminde ölçme ve değerlendirmeİlgili Kaynaklar
14FinalSınav
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok