Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1SBO418122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüSelim Hilmi Özkan
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıBirinci Dünya savaşı öncesi dönemden başlayarak Cumhuriyet'in kuruluşu ve inkılaplar dâhil Cumhuriyet dönemi olaylarını incelemek.
Dersin İçeriğiBirinci Dünya Savaşı ve sonuçları; Mondros Ateşkesi ve sonuçları; Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme aşamaları; TBMM’nin açılması, isyanlar, cepheler, saltanatın kaldırılması; Lozan Barış Antlaşması; devrimler; dış politika; Atatürk İlkeleri ve çok partili yaşama geçiş.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1, 2,
 • Rıfat Uçarol, XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve tarih etkileşimini algılamalarını sağlayabilme a) Öğrencilerin yakın çevresindeki tarihi olaylardan başlayarak uzak çevresindeki tarihi olayları kavrayabilmesini b) Öğrencilerin zamanı ve mekanı algılama becerisi kazanmalarını, c) İnsan, çevre ve tarih etkileşimini fark etmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmalarını, d) Örnek tarihi olaylardan yola çıkarak günümüz dünyasındaki olayları daha iyi algılayabilmesini, e) Öğrencilerin tarihi olaylardan yola çıkarak günümüzdeki sorunların çözümü için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüm önerileri üretmelerini ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymalarını sağlar. 2- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini tanır ve sosyal bilgiler eğitiminde kullanır.
 2. Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
 3. Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda süreci çözümler ve tasarlar.
 4. Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerini saptayarak kapsamlı bir eğitim verir.
 5. Sosyal bilgiler eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular ve sosyolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
 6. Kültürel değerlerini bilir ve uygulamasını gözetir.
 7. Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
 8. Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
 9. Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
 10. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
 11. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
 12. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
 13. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
 14. Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
 15. Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.
 16. Kurumlarda toplam kalite felsefesini benimsemiş, çevre koruma standartları hakkında yeterli bilgi ve bilinç sahibidir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11DÖÇ-12DÖÇ-13DÖÇ-14DÖÇ-15DÖÇ-16
PÇ-1----------------
PÇ-2----------------
PÇ-3----------------
PÇ-4----------------
PÇ-5----------------
PÇ-6----------------
PÇ-7----------------
PÇ-8----------------
PÇ-9----------------
PÇ-10----------------
PÇ-11----------------
PÇ-12----------------
PÇ-13----------------
PÇ-14----------------
PÇ-15----------------
PÇ-16----------------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Iİlgili Kaynaklar
2Birinci Dünya Savaşı nedenleri İlgili Kaynaklar
3Birinci Dünya savaşında Cephelerİlgili Kaynaklar
4Mondros Ateşkes Antlaşmasıİlgili Kaynaklar
5Cemiyetler ve Milli Mücaedeleye HAzırlıkİlgili Kaynaklar
6Kongrelerİlgili Kaynaklar
7TBMM’nin açılmasıİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İsyanlarİlgili Kaynaklar
10Milli Mücadele ve cepheler İlgili Kaynaklar
11Saltanatın kaldırılmasİlgili Kaynaklar
12Lozanİlgili Kaynaklar
13Atatürk İlkeleri ve çok partili yaşama geçiş. Atatürk dönemi Türk dış politikasıİlgili Kaynaklar
14FinalSINAV
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok