Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Karakter ve Değer EğitimiSBO428223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Şeker
Dersi Veren(ler)Mustafa Şeker, Şahin Oruç
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıTarihsel seyir içinde değerlerin gelişimi ve değişimi... Programlarda ve eğitim alanında değerler eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği1 Değerler eğitimi dersinin tanımı, önemi, özellikleri Değerler eğitimi dersinin içeriği, Tarihsel seyir içinde değerler eğitimi, Programlarda değerler. Örnek etkinlikler ve yeni etkinliklerin üretimi, Değer sınıflamaları, Değer öğretim yaklaşımları, Okulda, ailede ve çevrede değer, Değerler eğitimi ile ilgili proje geliştirme, Değerler eğitimi üzerine yalpan bilimsel çalışmaların incelenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Arvasi, Seyyid Ahmet (1968). Kendini Arayan İnsan. Bilge Oğuz Yayınları, İstanbul. -Arvasi, Seyyid Ahmet (2009). İnsan ve İnsan Ötesi. Bilge Oğuz Yayınları, İstanbul. -Şeker, Mustafa (2018). Değer Sizseniz Değer Sizsiniz. Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul. -Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2012). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi -Hökelekli, H. (2013). Ailede, okulda toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. İstanbul: Timaş -Aydın, M. Z. ve Akyol Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve tarih etkileşimini algılamalarını sağlayabilme a) Öğrencilerin yakın çevresindeki tarihi olaylardan başlayarak uzak çevresindeki tarihi olayları kavrayabilmesini b) Öğrencilerin zamanı ve mekanı algılama becerisi kazanmalarını, c) İnsan, çevre ve tarih etkileşimini fark etmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmalarını, d) Örnek tarihi olaylardan yola çıkarak günümüz dünyasındaki olayları daha iyi algılayabilmesini, e) Öğrencilerin tarihi olaylardan yola çıkarak günümüzdeki sorunların çözümü için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüm önerileri üretmelerini ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymalarını sağlar. 2- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. 1-Değişen değerler doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak genel kültür düzeyine sahip olma 2- Değerler eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir 3- Değişik kültürlerin farklı değerlerine ilişkin farkındalık ve bu farkındalıkları açıklama becerisine sahip olur. 4- Değerle

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1
PÇ-1-
PÇ-2-
PÇ-3-
PÇ-4-
PÇ-5-
PÇ-6-
PÇ-7-
PÇ-8-
PÇ-9-
PÇ-10-
PÇ-11-
PÇ-12-
PÇ-13-
PÇ-14-
PÇ-15-
PÇ-16-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Değerler eğitimi dersinin tanımı, önemi, özellikleri, değerler eğitimi dersinin içeriğiİlgili Kaynaklar
2Tarihsel seyir içinde değerler eğitimiİlgili Kaynaklar
3Kültür ve Değer ilişkisi... Kültür hayatımızda milli/manevi değerlerin önemi…İlgili Kaynaklar
4Osmanlı’da ve diğer Müslüman Türk devletlerinin kültür hayatında değer algısıİlgili Kaynaklar
5Geçmişten bugüne sosyal bilgiler programlarında değerlerİlgili Kaynaklar
6Örnek etkinlikler ve yeni etkinliklerin üretimiİlgili Kaynaklar
7Değer sınıflamaları, değer öğretim yaklaşımlarıİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sosyal bilgilerde değerler eğitimi ve değer eğitiminde güncel yaklaşımlarİlgili Kaynaklar
10Okulda, ailede ve çevrede değerİlgili Kaynaklar
11Değerler eğitimi ile ilgili proje geliştirmeİlgili Kaynaklar
12Değerler eğitimi üzerine yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi Değerler eğitimi üzerine yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesiİlgili Kaynaklar
13Değer anlayışımızda temel kültür kavramları ve yaşayan/kaybolan değerlerimiz. Alınması gereken tedbirler. Devletin ve toplumun sorumlulukları, Değerler hakkındaki projelerin sunulması ve değerlendirilmesiİlgili Kaynaklar
14FinalSınav
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması141
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)17
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok