Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dil EdinimiTRO291024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüAli Fuat Arıcı
Dersi Veren(ler)Bayram Baş
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAna dil ve yabancı dil edinimi ile ilgili kuramları ve yaklaşımları karşılaştırmalı olarak incelemek; dil edinim ve geliştirme süreçleri, dilbilgisi ve dili oluşturan diğer öğelerin edinimi konularında farkındalık yaratmak.
Dersin İçeriği1. Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım), 2. Anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri, 3. Durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi, 4. Anadil ediniminde gelişim aşamaları, 5. İkinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, 6. İkinci dil edinimi süreçleri, 7. İkinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), 8. İkinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Anadil ve yabancı dil edinimi kuramları ve süreçleri ile ilgili anlayış geliştirir,
  2. Dil edinimini farklı bakış açılarından analiz eder; dilbilimsel yönden, bilişsel bir yeti olarak, sosyal ve kişilikle ilintili bir süreç olarak,
  3. Alanda yapılmış çalışmaları eleştirel bakış açısı ile inceler,
  4. Dil öğretiminde kullanmak üzere ikinci dil ediniminin temel süreçlerini karşılaştırmalı olarak analiz eder ve ikinci dil edinimi alanındaki araştırmalar ile dil öğretimi arasındaki ilişkiyi kurar ve yorumlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-11231
PÇ-221--
PÇ-31311
PÇ-41-11
PÇ-5-3--
PÇ-61-1-
PÇ-71---
PÇ-81131
PÇ-9-1--
PÇ-10--12

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dilyetisi ve dil kavramları; Farklı dil edinimi kuramları: Skinner, Chomsky, Bruner, Piaget, Vygotsky
2Dil edinimi ile ilgili ampirik veriler: Nörolojinin verileri, Pidgin ve Kreol dilleri
3Olağanüstü koşullarda dil edinimi örnekleri
4Dil edinimi ve dil öğrenme kavramları arasındaki ilişkiler
5Çocuğun anadili edinimi sürecinin evreleri
6Anadili ve yabancı dil edinim süreçleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar
7Yabancı dil eğitiminde edinim/öğrenme durumları, aradil kavramı ve öğrenci yanlışlarını çözümlemenin önemi
8Ara Sınav 1
9
10İkidillilik durumları
11İletişimsel yaklaşımla dil edinimi sürecinde iletişim edinci ve iletişim stratejileri
12Dilsel etkileşimin dil edinimindeki rolü
13İkinci dil edinimi
14 Dil öğrenimi ile ilgili genel fikirler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1040
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev1010
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok