Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İlk Okuma Yazma ÖğretimiTRO294024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüAli Fuat Arıcı
Dersi Veren(ler)Talat Aytan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürkçeyi doğru ve etkili kullanmamızı sağlayan temel becerileri kazandırmak. Okuma öğretiminde farklı yöntem ve teknikleri tanıyarak mevcut programlara uygun materyal tasarlamak. Akıcı bir yazı yazma alışkanlığı kazandırmak. Okuma ve yazmanın ömür boyu yapılması gerekli bir iş olduğunu kavratmak.
Dersin İçeriğiİlk okuma yazma öğretimlerinin eğitimdeki yeri ve önemi, eğik bitişik yazının yeri ve önemi, programının tanıtılması, ders kitaplarını inceleme, ses temelli cümle yöntemi, seslerin ve harflerin öğretimi ve bireşim çalışmaları, serbest okuma ve yazma çalışmaları, sözcük dağarcığını geliştirme teknikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Çözümleme yaklaşımı kapsamında yer alan “tümce yöntem\"nin içerdiği tüm evreler bakımından nasıl planlanacağını ve uygulanacağını tartışarak değerlendirir.
  2. Tarihsel süreçte Türkiye'nin Türkçe öğretim izlencelerinde ilk okuma ve yazma öğretiminin yaklaşım ve yöntem bakımından nasıl konumlandırıldığını somut örneklerle açıklar.
  3. Dilbilimin gösteren-gösterilen ilşkisini ölçüt kılarak "ses temelli cümle yöntemi”ni değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1113
PÇ-2223
PÇ-3112
PÇ-4211
PÇ-5313
PÇ-613-
PÇ-7111
PÇ-8132
PÇ-9-13
PÇ-10321

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1"Okuma" ve "yazma" kavramlarının tarihsel süreçte ve günümüzde üstlendiği anlamlar: ilgili kavramların doğuşu, dünden bugüne gelişimi
2Dünyada İlk okuma ve yazma öğretimi yaklaşımları: bireşim yaklaşımı, çözümleme yaklaşımı, bireşimli çözümleme yaklaşımı
3Bireşim yaklaşımı kapsamındaki ilk okuma ve yazma öğretimi yöntemleri: yazaç (harf) yöntemi, ses yöntemi, seslem (hece) yöntemi, sözcük yöntemi
4Çözümleme yaklaşımı kapsamındaki ilk okuma ve yazma öğretimi yöntemleri: metin yöntemi, tümce yöntemi, sözcük öbeği yöntemi, sözcük yöntemi
5Bireşimli çözümleme yaklaşımı kapsamındaki ilk okuma ve yazma öğretimi yöntemleri: metin yöntemi, tümce yöntemi, sözcük öbeği yöntemi, sözcük yöntemi
6Gestalt kuramının ilk okuma ve yazma öğretimine etkisi: Gestalt yasaları, ilk okuma ve yazma öğretiminde ne tür görünümlerle kendini göstermektedir?
7 Çocuğun zihinsel gelişim özellikleri ve bu özelliklerin ilk okuma ve yazma öğretiminde üstlendiği işlevler
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10Dünden bugüne ilk okuma ve yazma öğretimi izlenceleri: izlencelerde öne çıkan yaklaşım ve yöntemler, ses temelli yöntemin tarihsel süreçte öteki yöntemler arasındaki görünümü
11Günümüzde ses temelli yöntemin yapılandırılmasında kendini duyumsatan sorunların uygulamalarla somutlaştırılması
12Gösteren (ses imgesi) ile gösterilen (kavram) ilişkisi bağlamında ses temelli yöntemin görünümleri
13Okuduğunu anlama ve anlamlandırma bağlamında ses temelli yöntemin görünümleri
14 Türkiye'de ilk okuma ve yazma öğretiminin gelecekteki görünümüne ilişkin eldeki ipuçları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1040
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev1010
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok