Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilgisayar Destekli Matematik ÖğretimiIMO201024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Elif Bahadır, Zehra Taşpınar, Hasan Ünal
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıBu dersin amacı, eğitimde kullanılan teknolojileri tanıyan, kullanımına aşina olan ve bileşenlerinin yapısını ve çalışma mantığını gerek yazılım gerekse donanımsal açıdan derinlemesine tanıyan, teknolojiyi kullanarak bilgiye ulaşabilen ve eğitim faaliyetlerinde etkin kullanan öğrenciler yetiştirmektir
Dersin İçeriğiMatematik öğretiminde teknolojinin önemi; Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS) ve Dinamik Geometri Sistemleri (DGS) gibi yazılımların kullanımı, bu yazılımlar aracılığı ile etkileşimli etkinlikler üretme ve uygulama; öğrenci ürünlerini değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • www.ytu.edu.tr, http://www.ktp.yildiz.edu.tr/, www.meb.gov.tr, www.yok.gov.tr, www.millikutuphane.gov.tr, www.bl.uk, www.loc.gov, http://www.eric.ed.gov. http://rega.basbakanlik.gov.tr, www.elsevier.com, www.springer.com, www.amazon.com www.geocebir.org, www.tekvar.com, www.cabri.com, www.wolfram.com/mathematica, www.maplesoft.com, Derive, http://www.mackichan.com/, www.bing.com, www.google.com, www.wikipedia.org, www.bilgisayardershanesi.com, www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2276/unite02.pdf
  • Karakırık, E. Doğan, M. (Eds) (2013). Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı. Ankara, Nobel Yayınları, Doğan, M. ve Karakırık, E. (2011). GeoGebra Kullanım Klavuzu (Çeviri) Ankara, Nobel Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. • teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilmek için gerekli teorik ve pratik bilgileri • matematikte eğitiminde kullanılan yazılım ve uygulamaları • Matematik konularının teknoloji ile ele alınmasını • Farklı ortaokul konularına teknolojinin uygulamalarını • aktif bilgisayar kullanımı ve elektronik

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2
PÇ-1--
PÇ-2--
PÇ-3--
PÇ-4--
PÇ-5--
PÇ-6--
PÇ-7--
PÇ-8--
PÇ-9--
PÇ-10--

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders hakkında genel bilgi: Teknoloji ve Tarihçesi
2Temel tanımlar: Eğitim, Matematik ve Teknoloji
3Matematik, matematik eğitimi ve bilgisayar ilişkisi ve kullanımı
4Matematiksel Bilgi ve teknolojik olarak bilgiye erişim, bilgiyi işleme oluşturma ve bilgisayar
5Sanal Öğrenme Nesneleri (Manipülatifler)
6Matematik yazılımları 1: Logotürk vb
7Matematik yazılımları 2: Geogebra
8Ara Sınav 1
9web tabanlı teknoloji
10Matematik yazılımları 4: GSP1
11Matematik yazılımları 4: GSP2
12Matematik yazılımları 4: GSP3
13Matematik Yazılımları 3: Cabri
14Dünyada teknoloji ile matematik öğretimi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım150
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok